Σε λειτουργία το νέο σύστημα Γεωχωρικών Πληροφοριών (GIS) του Δήμου Χανίων

Σε λειτουργία το νέο σύστημα Γεωχωρικών Πληροφοριών (GIS) του Δήμου Χανίων

“Ο Δήμος Χανίων εξελίσσει διαρκώς τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και την εσωτερική του λειτουργία με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως είναι το νέο σύστημα γεωχωρικών πληροφοριών – GIS. Απεικονίζουμε έτσι κάθε διαθέσιμη πληροφορία, στην ανάλογη θέση της στο χάρτη”, τονίζει ο Δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, αναφορικά με το νέο GIS, που τίθεται σε πιλοτική λειτουργία και αφορά τους συναλλασσόμενους με το Δήμο.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, “το νέο αυτό εργαλείο υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Υπηρεσίας Δόμησης σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου μας. Σε μεγάλο βαθμό έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι των πολεοδομικών δεδομένων (σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, κ.α.) και έχει διευρυνθεί η διαθέσιμη πληροφορία για όλες τις ενότητες του Δήμου Χανίων. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η διαρκής προσπάθεια του Δήμου Χανίων και της δημοτικής αρχής να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες, που παρέχει προς τους πολίτες με καινοτόμα εργαλεία, ευελπιστώντας ότι η νέα δημοτική αρχή θα συνεχίσει το σημαντικό έργο, που ήδη έχει υλοποιηθεί και προγραμματιστεί και σε αυτόν τον τομέα”.

Το νέο σύστημα βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE και του Ν. 3882/2010. Η Γεωπύλη χρησιμοποιεί αποκλειστικά λογισμικά ανοικτού κώδικα, επιτυγχάνοντας τεράστια εξοικονόμηση πόρων, καθώς το κόστος κτήσης και αναβάθμισης αδειών λογισμικού είναι μηδενικό.

Η υποδομή περιλαμβάνει περισσότερα από 1.700 τεκμήρια, τα οποία καλύπτουν επιμέρους θεματικές κατηγορίες. Ενδεικτικά, τα νέα δεδομένα αφορούν σε: Σχέδια Πόλης – Ρυμοτομία, Πράξεις Εφαρμογής (κυρωμένες, νέες, υπό εκπόνηση), Περιοχές Ιδιωτικής Πολεοδόμησης/ΠΕΡΠΟ, Όρια Οικισμών, κ.α. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι Απεικόνισης (Θέασης), Τηλεφόρτωσης (Download), Εξεύρεσης (Αναζήτησης).

Η επίσημη πιλοτική λειτουργία της Γεωπύλης, σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιείται παράλληλα με την προηγούμενη διαδικτυακή εφαρμογή GIS (για την πόλη των Χανίων) και ως εναλλακτικό μέσο για την εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://gis2.chania.gr . Προτάσεις και σχόλια για διορθώσεις, βελτιώσεις της εφαρμογής μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: gis@chania.gr

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather