Σε ισχύ από αύριο το νέο ωράριο της νυκτερινής χρέωσης ρεύματος

Σε ισχύ από αύριο το νέο ωράριο της νυκτερινής χρέωσης ρεύματος

Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου2020 έως τις 30 Απριλίου 2021 θα ισχύσει το Νυχτερινό Οικιακό Τιμολόγιο (Γ1Ν) για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021.

Το ωράριο του Νυχτερινού Οικιακού Τιμολογίου διαμορφώνεται το παραπάνω χρονικό διάστημα ως εξής:

-02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

-02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο. (Αυτό το ωράριο ισχύει στην Κρήτη)

Επίσης υπενθυμίζεται ότι το Οικιακό Νυκτερινό Τιμολόγιο με συνεχές ωράριο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δεν χορηγείται πλέον. Ισχύει για οικιακούς πελάτες που έχουν μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο πριν το έτος 1988 (εάν στο μεταξύ δεν ζήτησαν την αλλαγή του) ή διαμένουν σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας όπου δεν υπάρχει κατάλληλη τεχνική υποδομή του δικτύου διανομής δηλαδή, μη ύπαρξη συστήματος ΤΑΣ (Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather