Σε εξέλιξη το πρόγραμμα “Ψηφιακή Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης”

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα "Ψηφιακή Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης"

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με 100% επιχορήγηση που αφορά την «Ψηφιακή Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης».

Ειδικότερα, αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης, μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ, ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων οι επιχειρήσεις, μπορούν να επιδοτηθούν για την αγορά καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού ψηφιακής τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές desktop / laptop, servers, printers, κλπ), αγορά λογισμικών προγραμμάτων, κατασκευή ιστοσελίδας/ eshop, αγορά υπηρεσιών digital marketing αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες της ηλεκτρονικής προβολής και πώλησης προϊόντων μέσω internet.

Δικαιούχοι – προϋποθέσεις

Να δραστηριοποιούνται  στην Περιφέρεια Κρήτης.

Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017)

Προϋπολογισμός έργων – διάρκεια υλοποίησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000,00 € έως 15.000.00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της αξίας του συνόλου των επιλέξιμων και επιχορηγούμενων δαπανών.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.

Διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 12/05/2020.

Ενεργό πρόγραμμα επιχορήγησης

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα μικρομεσαίων επιχορηγήσεων ( 3ο Συνημμένο )

Ενδεικτικά

Μεταφορικές

Courier

Logistics

Συνεργεία αυτοκινήτων

Χονδρικό εμπόριο

Βιοτεχνίες

Διαγνωστικά κέντρα

Μικροβιολογικά εργαστήρια

Επιχειρήσεις υγείας  ιατρεία , κλινικές κλπ

Μέρος επιχορηγούμενων δαπανών

Εξοπλισμός

Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος.

Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων.

Βασικές προϋποθέσεις

Τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας

Τουλάχιστον 2 μισθωτοί

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather