Σεμινάρια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης σε Χανιά και Ρέθυμνο

Σεμινάρια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης σε Χανιά και Ρέθυμνο

Επίκαιρο εργατικό σεμινάριο, ως ανταποδοτικό όφελος των ετήσιων εισφορών – συνδρομών από τα μέλη του και τους λογιστές σε Χανιά και Ρέθυμνο, διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο (ΟΕΕ) Δυτικής Κρήτης.

Το σεμινάριο στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιανουαρίου, από τις 10.00 έως τις 15.00, στην αίθουσα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Το σεμινάριο στο Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, από τις 10.00 έως τις 15.00, στο ξενοδοχείο «Porto Rethymno».

Θεματολογία προγράμματος:

Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν θέματα όπως:

1. Οι τελευταίες πιο σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά

• Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
• Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας.
• Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούµενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
• Οι αλλαγές στο χρόνο υποβολής των εντύπων Ε5, Ε6, Ε7.
• Εκτός της έδρας της επιχείρησης απασχολούμενοι.
• Οι αλλαγές στις γονικές άδειες.
• Ειδική προστασία µητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης µητρότητας.
• Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών με το Ν. 4487/2017.
• Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία με τις ρυθμίσεις του άρθρο 109 του Ν. 4485/2017.

2. Ειδικά θέματα αμοιβών & όρων εργασίας

• Η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2018
• Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση του θεσμού των ατομικών συμβάσεων.
• Η αναβίωση των διαιτητικών αποφάσεων και οι αλλαγές που επέρχονται στους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας των μισθωτών. Τρόποι διαχείρισης.
• Τι ισχύει για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους με δεδομένο ότι στον κλάδο αυτό είναι σε ισχύ η εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
• Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στα επισιτιστικά καταστήματα με δεδομένο ότι είναι σε ισχύ η Δ.Α. 8/2016 που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων του κλάδου αυτού.
• Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων.
• Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα).
• Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια.
• Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων.
Ποιους όρους πρέπει να εμπεριέχουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας.

3. Θέματα απασχόλησης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων 

• Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
• Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων.
• Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων.
Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση.

4. Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

• Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής.
• Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση.
• Ανανέωση, παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση.

5. Απασχόληση μισθωτών κατά τις Κυριακές και αργίες 

• Η απασχόληση τις Κυριακές και αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66.
• Προσαύξηση αποδοχών στους απασχολούμενους κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές και τις νύκτες. Αναλυτικά παραδείγματα.
• Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25, N.4208/18.11.2013.

6. Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης

• Οριστική αποχώρηση του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση.
• Υποβαλλόμενα έντυπα.
• Διαδικαστικό πλαίσιο.

7. Κυρώσεις – Πρόστιμα επί παραβάσεων 

• Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας.
• Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του.
• Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας.
• Η σύννομη τήρηση των αλλαγών στα χρονικά όρια εργασίας.
• H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών.
• Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων.

Επίλυση ερωτημάτων: 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα = Κλειστή ολιγομελή ομάδα.
• Παραδείγματα και εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση