Πόσο θα στοιχίσει στην ασφαλιστική αγορά η κακοκαιρία “Ωκεανίς” που έπληξε την Κρήτη τον Φεβρουάριο

Πόσο θα στοιχίσει στην ασφαλιστική αγορά η κακοκαιρία "Ωκεανίς" που έπληξε την Κρήτη τον Φεβρουάριο

Σε 5,3 εκατ. €. ανέρχεται συνολικά το κόστος των 475 ζημιών από την κακοκαιρία “Ωκεανίς” που έπληξε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος το διάστημα 23-26 Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα τις πρώτες εκτιμήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της ΕΑΕΕ.

Ειδικότερα, η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε έρευνα με σκοπό την καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων, που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου αιτίου. Η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων και των ζημιών (σε επίπεδο περιοχής) καθώς και την κατηγοριοποίησή τους σε ακίνητα και αυτοκίνητα. Τα ακίνητα κατηγοριοποιήθηκαν περαιτέρω σε κατοικίες, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους. Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 23 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 94,9% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.

Ασφαλίσεις περιουσίας

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικοί κίνδυνοι, βιομηχανικοί κίνδυνοι) με συνολική ασφαλισμένη αξία 493 εκατ. €. Τα περισσότερα από τα ακίνητα που επλήγησαν βρίσκονταν στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Ρεθύμνου (259 εκατ. €), στην ΠΕ Αττικής (ασφαλισμένη αξία 88 εκατ. €) και στην ΠΕ Χανίων (84 εκατ. €).

Εξ΄ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 420 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 5,3 εκατ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία2 φθάνει τα 12.504 €. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 4,7 εκατ. €.

Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος συνέβησαν στην ΠΕ Αττικής (38,8%), ΠΕ Χανίων (26,4%) και στην ΠΕ Ρεθύμνου (19,5%). Όσον αφορά την πρώτη εκτίμηση αποζημίωσης, τα μεγαλύτερα ποσά εντοπίζονται στην ΠΕ Ρεθύμνου (3,6 εκατ. €) και στην ΠΕ Χανίων (1 εκατ. €).

Ασφαλίσεις αυτοκινήτων

Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 55 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 48 χιλ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 879€. Οι συνολικές αποζημιώσεις μετά από τις απαλλαγές φθάνουν τα 45 χιλ. €. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων που επλήγησαν ανέρχεται σε 531 χιλ. €.

Οι αποζημιώσεις προ απαλλαγών έφθασαν στα 91‰ των ασφαλισμένων κεφαλαίων. Τέλος, η μέση απαλλαγή ανήλθε στο 6,1% των αποζημιώσεων.

Διαβάστε εδώ την σχετική έρευνα

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather