Πόροι 17,5 εκατ. ευρώ στην ΔΕΥΑΧ για εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης

Πόροι 17,5 εκατ. ευρώ στην ΔΕΥΑΧ για εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) παρουσίασε σήμερα το επενδυτικό της πρόγραμμα, μετά την έγκριση προτάσεων που αφορούν έργα κανονιστικής και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και έργα που κατευθύνονται στο μέτωπο της αντιμετώπισης της σπατάλης του νερού, ύψους 17,5 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα, εθνικούς πόρους και ένα μικρό ποσοστό από ίδια κεφάλαια.

Ειδικότερα:

1) Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ανακοίνωσε ότι εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, η πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Χανίων».

Η πράξη χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 2.840.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την απόφαση ένταξης και περιλαμβάνει δύο υποέργα:

Α) «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Ακρωτηρίου» προϋπολογισμού 1.470.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και

Β) «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Χανίων, Νέας Κυδωνίας, Σούδας, Ελευθερίου Βενιζέλου και Θερίσου» προϋπολογισμού 1.370.000€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Τα δύο υποέργα αναμένεται να δημοπρατηθούν ηλεκτρονικά το επόμενο τρίμηνο.

Ο πληθυσμός των περιοχών επέμβασης που θα ωφεληθεί άμεσα είναι περίπου 50.000 κάτοικοι, δηλαδή το 50 % του ενεργού πληθυσμού του Δήμου μας.

Στα έργα περιλαμβάνεται η αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης που παρουσιάζουν πολύ συχνές διαρροές και ορισμένα από αυτά διέρχονται από ιδιοκτησίες εκτός υφιστάμενων οδών, ικανοποιώντας χρόνια αιτήματα δημοτών.

Συνολικά προβλέπεται η αντικατάσταση/κατασκευή 29.327,70 μέτρων αγωγών (4,5% του συνολικού δικτύου ύδρευσης) σε 2 υποέργα.

Ειδικότερα στο 1ο υποέργο (Δ.Ε. Ακρωτηρίου) προβλέπεται η κατασκευή 16.125,50 μέτρων, στα οποία περιλαμβάνεται και το δίκτυο ύδρευσης του εργοστασίου της ΔΕΔΙΣΑ, ενώ στο 2ο υποέργο (Δ.Ε. Χανίων, Νέας Κυδωνίας, Σούδας, Ελευθερίου Βενιζέλου και Θερίσου) προβλέπεται η κατασκευή 13.202,20 μέτρων.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Μιχάλης Τζινευράκης: «Με την ολοκλήρωση των έργων θα μειωθούν οι διαρροές του συστήματος ύδρευσης εξοικονομώντας πολύτιμες ποσότητες πόσιμου νερού, ιδιαίτερα σε περιόδους λειψυδρίας όπως αυτή που διανύουμε. Παράλληλα θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας από τη μείωση των ποσοτήτων του νερού που θα πρέπει να αντλούνται για την τροφοδότηση του συστήματος ύδρευσης. Τέλος, σημαντική θα είναι και η αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, αναφορικά με την αναγκαία προσφορά πίεσης και παροχής, αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού. Με το έργο αυτό περιορίζεται δραστικά η ταλαιπωρία των δημοτών από τις συχνές διακοπές υδροδότησης που απαιτούνται για την επιδιόρθωση των βλαβών που εμφανίζονται και μειώνονται επακόλουθα οι καταστροφές που προκαλούνται στα οδοστρώματα και οι ανάγκες αποκατάστασής τους».

2) Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ανακοίνωσε ακόμη ότι εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, η πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. «Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Περιοχή Χωραφάκια-Σταυρός».

Η πράξη είναι συνολικού προϋπολογισμού 11.697.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.), χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 5.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Σε περίπτωση που η συνολική σύμβαση είναι άνω των 5.000.000 €, τότε η διαφορά του ποσού της σύμβασης των ανωτέρω έργων, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η περίοδος υλοποίησης του έργου αυτού εκτιμάται ότι θα είναι από τον Απρίλιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2022, με δημοπράτηση του πρώτου υποέργου δηλαδή των δικτύων ακαθάρτων, προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ, εντός του επόμενου τριμήνου.

Η πράξη περιλαμβάνει τη συλλογή και προσαγωγή των λυμάτων του βορειοδυτικού τμήματος της Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων στο ήδη κατασκευασμένο και σε λειτουργία αντλιοστάσιο Α42 (περιοχή παραλίας Καλαθά), από το οποίο τα λύματα καταλήγουν στη λειτουργούσα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων.

Για το συγκεκριμένο έργο, ο κ. Τζινευράκης ανέφερε: «Με την ολοκλήρωση της πράξης αφενός τα λύματα της περιοχής θα προσαχθούν στην ήδη λειτουργούσα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, με στόχο την αύξηση του εισερχόμενου φορτίου, ώστε να καταστεί πιο αποδοτική και ολοκληρωμένη η λειτουργία της και αφετέρου η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα επιλύσει την παρούσα έλλειψη υποδομών διαχείρισης των παραγόμενων λυμάτων από τις δραστηριότητες της περιοχής. Κι αυτό γιατί στην συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης και τα λύματα καταλήγουν κυρίως σε απορροφητικούς βόθρους, ρυπαίνοντας άμεσα το θαλάσσιο χώρο και τον υδροφορέα της περιοχής, αφενός μεν λόγω της μικρής απόστασης από τη θάλασσα, αφετέρου δε λόγω των σπηλαιώσεων που υπάρχουν στην περιοχή. Η ένταξη του έργου αυτού αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ραγδαίας οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής με σπουδαίες παραλίες, βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία (Καλαθάς, Σταυρός), που προσελκύουν αρκετούς κατοίκους, επισκέπτες και τουρίστες, καθώς και τρείς μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, οι οποίοι ήδη υφίστανται περιβαλλοντικές πιέσεις. Ο ωφελούμενος πληθυσμός από το έργο αυτό είναι 10.000 ισοδύναμοι κάτοικοι, προσεγγίζοντας το 97% της πληθυσμιακής κάλυψης με δίκτυα αποχέτευσης στο Δήμο Χανίων».

3) Επίσης, εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η πράξη «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης είναι 2.647.158,05 € (2.134.804,88 € πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων 1.499.684,88 € είναι επιλέξιμα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και 1.147.473,17 € θα δοθούν από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) σας ενημερώνει ότι εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η πράξη «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».

Ο βασικός σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων είναι η  συγκέντρωση των πληροφοριών από τις κυριότερες εγκαταστάσεις Ύδρευσης του συνόλου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων στο υπάρχον Κέντρο Ελέγχου με σκοπό την εξ ολοκλήρου επεξεργασία τους από απόσταση (Τηλεέλεγχος).

Η πράξη περιλαμβάνει συγκεκριμένα την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης στους επιλεγμένους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του Δήμου για τις ανάγκες του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών.

Με τη χρήση και λειτουργία του ανωτέρω συστήματος θα έχει η ΔΕΥΑΧ εγκαταστάσεις υποδομής ώστε σε συνέργεια με άλλες μελέτες και δράσεις να επιτευχθούν οι παρακάτω βασικοί στόχοι:

  • Η δυνατότητα έναρξης της διαδικασίας του ελέγχου και της δραστικής μείωσης των απωλειών – διαρροών του συνόλου του δικτύου σε ετήσια βάση
  • Η απρόσκοπτη και με βέλτιστο τρόπο παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές αναφορικά με την αναγκαία προσφορά πίεσης και παροχής, αλλά και ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού ύδρευσης.
  • Ο σαφής προσδιορισμός του υδατικού ισοζυγίου
  • Μείωση του ενεργειακού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ο υπολογισμός του μη τιμολογούμενου νερού και των απωλειών των καταναλώσεων
  • Ο έλεγχος και η αναβάθμιση της ποιότητας του καταναλισκόμενου νερού
  • Η ορθολογικότερη προσέγγιση διαχείρισης του εισαγόμενου-παραγόμενου νερού με ταυτόχρονο περιορισμό των ενεργειακών καταναλώσεων σε σχέση με τις απαιτούμενες καταναλώσεις σε ετήσια βάση και την εξοικονόμηση του πολύτιμου αυτού πόρου
  • Η δυνατότητα άμεσης επέμβασης μέσω του συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για τον άμεσο περιορισμό των ενεργών διαρροών αλλά και η δυνατότητα εκπόνησης γενικότερου σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη μείωση των απωλειών του δικτύου.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Μιχάλης Τζινευράκης: «Η προτεινόμενη πρόταση ένταξης πράξης περιλαμβάνει το σύνολο της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ με βάση την νέα Διοικητική Διαίρεση όπως προβλέπεται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, όπου το υπάρχον σύστημα τηλεμετρίας της Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ θα εκσυγχρονισθεί και θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει τις Δημοτικές Ενότητες ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΟΥΔΑΣ, Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, και τμήμα της Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ».

4) Υλοποίηση υποέργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων (ΕΕΛ)»

Τέλος, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού ύψους 140.000 ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό της ΕΕΛ Χανίων και την εξυπηρέτηση της αυξημένης δυναμικότητάς της.

Ο κ. Τζινευράκης κατέληξε λέγοντας ότι: «Συνολικά, με την υλοποίηση των παραπάνω σημαντικότατων έργων, δίνουμε έμφαση σε στοχευμένα έργα υποδομών, με μεγάλη κοινωνική απόδοση και αναπτυξιακή προοπτική για το Δήμο Χανίων. Τα έργα αυτά αποτελούν έμπρακτη αποτύπωση της πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Έτσι, θεωρούμε ότι συμβάλλουμε ουσιαστικά, όχι μόνο στην προστασία της υγείας, αλλά και στην προστασία της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής και των ακτών της, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις περαιτέρω προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας. Δεν είναι ανάγκη να έρθει μια κακή υδρολογική χρονιά για να αφυπνιστούμε και να κάνουμε τον σχεδιασμό μας. Διαμορφώνουμε μεθοδικά και συντεταγμένα μια σταθερή πολιτική ορθολογικής διαχείρισης του νερού με σεβασμό στο περιβάλλον».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση