Πως θα χειριστούν οι επιβάτες της ΑΝΕΚ τα εισιτήρια που ακυρώθηκαν σε Κρήτη και Ιταλία

Πως θα χειριστούν οι επιβάτες της ΑΝΕΚ τα εισιτήρια που ακυρώθηκαν σε Κρήτη και Ιταλία

H ANEK LINES ενημερώνει τους επιβάτες ότι Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19) ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020, τίθενται σε εφαρμογή, από την Τετάρτη 15/04/2020 οι διατάξεις του Αρθρου 65 (Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδίου) και ως εκ τούτου τροποποιείται η πολιτική ακυρώσεων, ως ακολούθως :

Οι επιβάτες, κάτοχοι εισιτηρίων με ημερομηνία ταξιδίου έως 31/10/2020 που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, πρέπει να μετατρέψουν τα εισιτήρια τους σε ανοιχτής ημερομηνίας τουλάχιστον 24 ώρες προ του απόπλου, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν σε επόμενο ταξίδι προς οποιονδήποτε προορισμό εξυπηρετεί η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ-SUPERFAST ENDEKA HELLAS INC & ΣΙΑ, εντός της περιόδου δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ταξιδίου του αρχικού εισιτηρίου.

Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία, ή σε κατηγορία θέσης για τον ίδιο ή διαφορετικό προορισμό, με υψηλότερο ναύλο από το ναύλο του αρχικού εισιτηρίου, τότε πρέπει να καταβληθεί η διαφορά ναύλου που προκύπτει.

Εφόσον παρέλθει το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών και τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, τότε οι επιβάτες δικαιούνται να λάβουν το 100% του ναύλου των ανοιχτών εισιτηρίων που έχουν στην κατοχή τους.

Ενημέρωση για τις  γραμμές της Αδριατικής

H ANEK LINES ενημερώνει τους επιβάτες ότι με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης απαγορεύεται η επιβίβαση από/προς την Ιταλία για επιβάτες και οχήματα (με εξαίρεση τα φορτηγά) μέχρι τις 15/05/2020. Οι επιβάτες με εισιτήρια για ταξίδια μέχρι τις 15/05/2020 παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα πρακτορεία έκδοσης των εισιτηρίων τους, για περαιτέρω χειρισμό των κρατήσεων τους. Η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέλθει με νεότερες πληροφορίες εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Επιπλέον η ANEK LINES ενημερώνει τους επιβάτες ότι σύμφωνα με το Άρθρο 65 (Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A’84/13.04.2020, τροποποιείται από σήμερα 16 Απριλίου η πολιτική ακυρώσεων των εισιτηρίων που αφορούν ταξίδι στις γραμμές Αδριατικής έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, τα εισιτήρια των επιβατών που αιτούνται ακύρωση των κρατήσεών τους το ανωτέρω χρονικό διάστημα γιατί δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, θα μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας (open ticket) με ισχύ για δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία ταξιδιού.

Αναλυτικά:

Κρατήσεις με ή χωρίς την έκπτωση Early Booking και τουλάχιστον ένα σκέλος ταξιδιού έως την 31η Οκτωβρίου 2020

1) Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε ανοιχτής ημερομηνίας (open) με χρονική ισχύ 18 μήνες από την ημερομηνία αναχώρησης (κρατήσεις μονής διαδρομής) ή από την ημερομηνία επιστροφής (κρατήσεις μετ’ επιστροφής) και να χρησιμοποιηθούν, μέσα στο χρονικό διάστημα των 18 μηνών, για ταξίδι σε οποιονδήποτε προορισμό της Εταιρείας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία, Χανιά, Ηράκλειο).

2) Εφόσον παρέλθουν οι 18 μήνες και δεν έχει γίνει χρήση των εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας, ο πελάτης δικαιούται την πλήρη επιστροφή του ναύλου των αρχικών εισιτηρίων.

3) Κατά τη δήλωση των νέων ημερομηνιών ταξιδιού στη νέα κράτηση θα εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες και ισχύουσες κατά τη στιγμή της κράτησης εκπτώσεις ή προσφορές του επιλεχθέντος δρομολογίου (Αδριατικής ή Κρήτης) και ο επιβάτης θα πρέπει να καταβάλλει την όποια διαφορά προκύψει μεταξύ της αξίας των αρχικών του εισιτηρίων και της νέας κράτησης.

4) Εάν τα αρχικά εισιτήρια περιλαμβάνουν την έκπτωση Early Booking, οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμα εφαρμογής της έκπτωσης στη νέα τους κράτηση (γραμμές Αδριατικής).

5) Η μετατροπή των εισιτηρίων σε open με ισχύ 18 μηνών είναι δυνατή κατόπιν σχετικού αιτήματος του επιβάτη έως και 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδιού του αρχικού εισιτηρίου.

Κρατήσεις για ταξίδια μετά την 1η Νοεμβρίου 2020

Για κρατήσεις με ταξίδια από την 1η Νοεμβρίου 2020 ισχύουν οι όροι της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας.

Για κρατήσεις με ταξίδια από την 1η Νοεμβρίου 2020 με την έκπτωση Early Booking, ισχύουν οι όροι της προσφοράς Early Booking.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather