Πρόσκληση του ΕΒΕΧ για εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του INNOVAGRO

Πρόσκληση του ΕΒΕΧ για εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του INNOVAGRO

Το έργο INNOVAGRO στοχεύει στην ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ των αγροτών, των αγροδιατροφικών & τουριστικών επιχειρήσεων, των ερευνητικών  φορέων, και των δημοσίων αρχών στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου για την:

  • εισαγωγή της καινοτομίας εντός των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων,
  • την ενίσχυση της διεθνοποίησης των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων
  • την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών μεθόδων
  • την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των αγροδιατροφικού και τουριστικού κλάδου

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του έργου μπορείτε αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του έργου: https://innovagro.adrioninterreg.eu, ή να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο άτομο του οργανισμού μας (κ. Κατερίνα Μπικάκη ή κ. Βασιλική Ζερβουδάκη, e-mail: epimel@chania-cci.gr, τηλ:28210 52329).

Για τον σκοπό αυτό, ένα από τα κύρια παραδοτέα του έργου είναι το ήδη αναπτυχθέν Ψηφιακό Διακρατικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.

Το Ψηφιακό Διακρατικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία παρέχει υπηρεσίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό& τουριστικό κλάδο με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων τους να καινοτομούν και να δρουν σε διεθνές περιβάλλον.

Το Επιμελητήριο Χανίων, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου INNOVAGRO, προκαλεί τις ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις – μέλη του που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό& τουριστικό κλάδο να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://innovagro.green-projects.com.gr/register

Ένας αναλυτικός οδηγός χρήστη στον οποίο περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής/εισόδου είναι επίσης διαθέσιμο στο προηγούμενο σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση δυσκολιών κατά την εγγραφή, παρακαλώ κάντε χρήση της φόρμας επικοινωνίας της πλατφόρμας:

https://innovagro.green-projects.com.gr/page/contact

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather