Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής σε πλημμυροπαθείς του Δήμου Χανίων

Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής σε πλημμυροπαθείς του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4873/2019) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με Αριθ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12811/Α321/2019 (ΑΔΑ: 6Ω3Υ465ΧΘΞ-Κ5Ω), σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Αριθ.: ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8832/Α325/2019 (ΑΔΑ : 6Β2Γ465ΧΘΞ-Ξ1Α) (ΦΕΚ Β΄4383) με τις οποίες καθορίζονται οι προθεσμίες (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) και η διαδικασία χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 στις παρακάτω οριοθετημένες περιοχές του Δήμου Χανίων:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

-Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου

-Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών

Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ

-Τοπική Κοινότητα Βαμβακοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

-Τοπική Κοινότητα Κοντοπούλων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

-Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ

-Δημοτική Κοινότητα Σούδας

Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τις προαναφερόμενες πλημμύρες στις παραπάνω οριοθετημένες περιοχές αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Ν. Χανίων). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο ΤΑΕΦΚ- Ν. Χανίων στην Όαση Βαρυπέτρου- Γολγοθά 2 – κτίριο Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ.- τηλέφωνο : 2821029287.

ΦΕΚ 4383/Τ. Β /29-11-2019

ΦΕΚ 4873/Τ. Β /30-12-2019

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather