Πιλοτικό σχέδιο ενεργειακής μετάβασης από την Περιφέρεια Κρήτης

Πιλοτικό σχέδιο ενεργειακής μετάβασης από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι από τους βασικούς συμμετέχοντες στην πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά. Αυτή η πρωτοβουλία είναι συνέχεια της πολιτικής διακήρυξης 14 Ευρωπαϊκών Κρατών στη Μάλτα το Μάιο του 2017 καθώς και του πρώτου ευρωπαϊκού Συνεδρίου – με το ίδιο θέμα – που έγινε το Σεπτέμβριο του 2018 στα Χανιά.

Η δημιουργία ειδικής Γραμματείας, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά νησιά είναι το πρώτο σημαντικό πανευρωπαϊκό βήμα αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας και της βαρύτητας των νησιών στην ενεργειακή επανάσταση που ήδη άρχισε.
Η έγκριση της τελικής πρότασης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης για την εκπόνηση συγκεκριμένου σχεδίου ενεργειακής μετάβασης της Κρήτης στη νέα εποχή της βιώσιμης ενέργειας ανοίγει το δρόμο για τεκμηρίωση και την επιβεβαίωση της πολυεπίπεδης ενεργειακής διακυβέρνησης στο νησί μας.

Η Κρήτη μαζί με 25 άλλα πρωτοπόρα ευρωπαϊκά νησιά, φιλοδοξεί να αποτελέσει πιλοτικό νησί για την εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής μετάβασης κυρίως για μεγάλα νησιά της Ευρώπης.
Ο Περιφερειάρχης  Σ. Αρναουτάκης για το θέμα ανέφερε, ότι, «η Περιφέρεια Κρήτης είναι παρούσα σ’ όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και δίκτυα που αφορούν στην αποφασιστική και πολύπλευρη ανάδειξη και υποστήριξη της νησιωτικότητας. Το σχέδιο της ενεργειακής μετάβασης της «νησιωτικής ηπείρου» της Κρήτης αποτελεί προτεραιότητα για μας και παραδειγματική στρατηγική δραστηριότητα για όλα τα μεγάλα νησιά που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις στον ενεργειακό τομέα με ορίζοντα τους στόχους του 2030 και 2050».

Η εκπόνηση του Σχεδίου θα επιβεβαιώσει την πολιτική δέσμευση, θα γίνει με την οργανωμένη διαβούλευση όλων των φορέων, θα συνδεθεί με υπάρχουσες σχετικές πρωτοβουλίες και κατευθύνσεις (Σύμβαση των Δημάρχων, Σύμβαση των Νησιών, Κυκλική Νησιωτική Οικονομία κ.λ.π.) θα λάβει υπόψη του άμεσα και μελλοντικά στρατηγικά έργα του ενεργειακού τομέα (καλωδιακές συνδέσεις, αγωγούς φυσικού αερίου, νέες τεχνολογίες συμπιεσμένου φυσικού αερίου) θα προσδιορίσει τους στόχους για τις βιώσιμες ενεργειακά τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, αιολικά, ηλιακά, βιομάζα κ.λ.π.) καθώς και τους στόχους ανανεώσιμης ενέργειας στον ηλεκτρισμό, στη θερμική ενέργεια και στις μεταφορές, θα καθορίσει τις προτεραιότητες για όλες τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σ’ όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, και θα πιστοποιήσει τις επιπτώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την συμβολή τους στην αλλαγή του κλίματος.

Βασικές θεωρήσεις του Σχεδίου Μετάβασης θα είναι επίσης τα αναγκαία μέτρα δομημένης πληροφόρησης – ενημέρωσης – διάδοσης ενώ ιδιαίτερα βαρύτητα θα δοθεί στην τοπική καινοτομία και επιχειρηματικότητα και στους μηχανισμούς προσέλκυσης και ωρίμανσης των αναγκαίων σχετικών επενδύσεων και παρεμβάσεων. Η εκπόνηση του Σχεδίου Ενεργειακής μετάβασης για την Κρήτη θα γίνει σε συνεργασία με την Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» με τον συντονισμό του κ. Ν. Ζωγραφάκη, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather