Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 στις Περιφέρειες

Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 στις Περιφέρειες

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανέθεσε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 – Regional policy for Greece post 2020».  Η εν λόγω Μελέτη θα αποτελέσει, μεταξύ άλλων και τη βάση για τη διαμόρφωση των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Στο πλαίσιο αυτό εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ θα συμμετέχουν σε συναντήσεις χαρτογράφησης των υφιστάμενων δράσεων που αναπτύσσονται σε επίπεδο περιφερειών, Δήμων και παραγωγικών φορέων. Η συνάντηση που αφορά τις νησιωτικές περιοχές της χώρας θα γίνει στο Ηράκλειο και αφορά στις Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.
Οι συναντήσεις στο Ηράκλειο θα διεξαχθούν από σήμερα έως τις 16 Ιανουαρίου 2019 στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis ξεκινώντας από τις 9 σήμερα το πρωί.

Οι συζητήσεις, όπως αναφέρει το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, θα οργανωθούν γύρω από επτά θεματικούς στόχους, οι οποίοι θα κατευθύνουν το στρατηγικό και πολιτικό πλαίσιο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ευημερίας και της ένταξης σε καθεμία από τις τέσσερις Περιφέρειες:
-Ενίσχυση της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης
-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση της ελκυστικότητας και του τουρισμού, έρευνα, καινοτομία και έξυπνη εξειδίκευση
-Υποστήριξη της χωρικής συνοχής, της αστικής και της αγροτικής ανάπτυξης
-Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης.
-Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση υποδομών δικτύου
-Επενδύσεις στη γεωργία, τη ναυτιλία και την αλιεία
-Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.