Περιορίζεται η διακίνηση χύμα τσικουδιάς στις ταβέρνες. Οι προϋποθέσεις και τα πρόστιμα (εγκύκλιος)

Περιορίζεται η διακίνηση χύμα τσικουδιάς στις ταβέρνες. Οι προϋποθέσεις και τα πρόστιμα (εγκύκλιος)

Οι υποχρεώσεις σχετικά με την πώληση τσίπουρου ή τσικουδιάς σε καταστήματα εστίασης, περιγράφονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο)

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο σημειώνεται:

“Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην πώληση χύμα προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ Β’ 2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών», με κύριο γνώμονα την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ και του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ, καθώς και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προβαίνει στις κάτωθι διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 3, εδ. γ της προαναφερθείσας απόφασης, το προϊόν που προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο χύμα σε μονάδες ομαδικής εστίασης είναι το ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ), το οποίο είναι διαφορετικό προϊόν από το Τσίπουρο και την Τσικουδιά, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Τα προϊόντα «Τσίπουρο ή Τσικουδιά» διατίθενται στους χώρους ομαδικής εστίασης αποκλειστικά προσυσκευασμένα.

3. Στους τιμοκαταλόγους των ανωτέρω καταστημάτων θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ότι το ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ), διατίθεται χύμα.

4. Στους παραβάτες των ανωτέρων παραγράφων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 75 της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€) ανά παράβαση.

Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε τις προβλέψεις των εν λόγω διατάξεων στον προγραμματισμό ελέγχων της υπηρεσίας σας και κοινοποιήσετε έως 30/06/2020 τα αποτελέσματα αυτών στο email: gen-sec@gge.gr”

Για το ίδιο θέμα το τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Χανίων αναφέρει:

“Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σε συνέχεια εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των μονάδων ομαδικής εστίασης ότι «μπορούν να προμηθεύονται και να διαθέτουν στα καταστήματά τους χύμα προϊόντα απόσταξης (τσικουδιά, τσίπουρο) μόνο ως προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (ΔΙΗΜΕΡΩΝ).

Στους τιμοκαταλόγους των ανωτέρω επιχειρήσεων πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ότι το ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ) διατίθεται χύμα.

Τα προϊόντα με την ονομασία «τσικουδιά» ή «τσίπουρο» μπορούν να διατίθενται στους χώρους των καταστημάτων ομαδικής εστίασης μόνο προσυσκευασμένα. Στους παραβάτες των ανωτέρω θα επιβάλλονται αυστηρά διοικητικά πρόστιμα”.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather