Περίπλοκη (και πολλές φορές δαπανηρή) η εγγραφή στο e-bill της ΔΕΗ

Περίπλοκη (και πολλές φορές δαπανηρή) η εγγραφή στο e-bill της ΔΕΗ

Διαμαρτυρίες καταναλωτών έχει προκαλέσει η χρέωση του 1 ευρώ που έχει επιβάλει η ΔΕΗ στους έντυπους λογαριασμούς που αποστέλλει, έχοντας δώσει την εναλλακτική της δωρεάν χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-bill.

Σύμφωνα με καταγγελίες καταναλωτών, ενώ ξεκίνησαν τις διαδικασίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας βρέθηκαν προ δυσάρεστων εκπλήξεων αφού σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε επιπλέον κόστος που ξεπερνά τα 50 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν τη νέα χρέωση του 1 ευρώ ανά λογαριασμό.

Το πρόβλημα αφορά σε περιπτώσεις που η παροχή είναι σε άλλο όνομα (πχ ενοικιαστές) καθώς η διαδικασία χρήσης του e – bill αποδεικνύεται περίπλοκη και απαιτείται ταυτοποίηση, με προσέλευση σε κατάστημα της ΔΕΗ προκειμένου να αλλάξει η σύμβαση.

Αυτό συνεπάγεται επιπλέον κόστος αφού χρειάζεται να κατατεθεί νέα βεβαίωση ηλεκτρολόγου (με κόστος της τάξης των 50 ευρώ) αλλά και να καταβληθεί νέα αναπροσαρμοσμένη ανάλογα με την κατανάλωση εγγύηση.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη υπηρεσία e – bill δε ζητούσε ταυτοποίηση ιδιοκτήτη δηλαδή η διαδικασία ήταν πολύ πιο εύκολη και άμεση, προκειμένου ο πελάτης να μπορεί να ενημερώνεται για το ύψος των λογαριασμών του.

Με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός παροχών είναι καταχωρημένες σε άλλο όνομα (τυπικά απαγορεύεται αλλά στην πράξη ειδικά σε παλιές παροχές είναι ευρύτατα διαδεδομένο) το πρόβλημα αφορά σε μεγάλο αριθμό πελατών της ΔΕΗ.

Πάντως με σίγουρο το κόστος των έντυπων λογαριασμών (1 ευρώ ανά λογαριασμό δηλαδή 6 ευρώ το χρόνο) και το κόστος της έκδοσης πιστοποιητικού (50 ευρώ) η απόσβεση γίνεται σε διάστημα πάνω από 8 χρόνια, επομένως για πολλούς καταναλωτές δε συμφέρει η αλλαγή στο e–bill.

Πρακτικά δηλαδή η χρέωση του 1 ευρώ καθίσταται υποχρεωτική, έστω και εάν για τη ΔΕΗ ήταν λογικό να αποφασίσει να μετακυλήσει το σημαντικό κόστος έκδοσης και αποστολής των έντυπων λογαριασμών (αρκετά εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση