Παρουσιάσθηκε η πιλοτική έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας περιβαλλοντικών κινδύνων “ERMIS – F”

Παρουσιάσθηκε η πιλοτική έκδοση της διαδικτυακής υπηρεσίας περιβαλλοντικών κινδύνων "ERMIS - F"

Εκπρόσωποι του Δήμου Χανίων συμμετείχαν πρόσφατα στην παρουσίαση της πιλοτικής έκδοσης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικών Κινδύνων – ERMIS-F, στη Μυτιλήνη, σε φορείς αρμόδιους σε θέματα διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου. Η παρουσίαση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου (ΔΥΒΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ERMIS – F “Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες”, του Προγράμματος INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020”.

Κατά την εκδήλωση έγινε παρουσίαση της Υπηρεσίας από την Επιστημονική Ομάδα του ERMISF και ακολούθησε συζήτηση με τους φορείς, εστιάζοντας στους τρόπους αξιοποίησης της Υπηρεσίας στις δομές τους αλλά και στην καθολική αξιοποίηση της Υπηρεσίας ERMIS-F πανελλαδικά. Στην παρουσίαση της Υπηρεσίας ERMIS-F συμμετείχαν 25 στελέχη από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τους Δήμους Μυτιλήνης & Δυτ. Λέσβου, τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, την Αστυνομική Δ/νση Λέσβου, το Στρατό, το Εμπορικό Επιμελητήριο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΚΠΕ Ευεργέτουλα, το ΓΕΩΤΕΕ και τους Οικολόγους Πράσινους. Από την πλευρά του ERMISF συμμετείχαν η Επιστημονική και Διαχειριστική Ομάδα του, ήτοι στελέχη από τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ινστιτούτο Κύπρου, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Δήμο Χανίων.

Στο ίδιο πλαίσιο, προηγήθηκε η διοργάνωση από τη ΔΥΒΑ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τους εταίρους του ERMISF, ενός εργαστηρίου χρήσης της Υπηρεσίας σε εστιασμένη ομάδα χρηστών, όπου συμμετείχαν 7 στελέχη αρμόδιων δημόσιων φορέων (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και 2 επαγγελματίες (μηχανικός και περιβαλλοντολόγος).

Αυτή ήταν η δεύτερη συνάντηση με φορείς της Λέσβου στο πλαίσιο του ERMISF, με την πρώτη να λαμβάνει χώρα τον Ιούνιο του 2018, όπου είχαν διερευνηθεί οι δυνατότητες προσαρμογής της Υπηρεσίας ERMISF στις ανάγκες των φορέων.

Σήμερα πλέον, τον Οκτώβριο του 2019, η Υπηρεσία ERMISF βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία και προγραμματίζεται να δοθεί για χρήση στο κοινό στο τέλος του Ιανουαρίου 2020, ενώ προβλέπονται εστιασμένες εκπαιδεύσεις στη χρήση της Υπηρεσίας (βιωματικά εργαστήρια) σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.

Το ERMIS-F προετοιμάζει μια Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία Αντιμετώπισης και Διαχείρισης Πλημμυρών και άλλων Φυσικών & Περιβαλλοντικών Κινδύνων, καλύπτοντας μια κρίσιμη ανάγκη των τοπικών κοινωνιών για ενημέρωση και προστασία, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων παρεμβάσεων.

Η Πράξη ERMISF αναπτύσσει ένα σύστημα για φυσικούς κινδύνους με εστίαση στις πλημμύρες, το οποίο αξιοποιεί ψηφιακή χαρτογραφική πληροφορία, υπολογιστικά μοντέλα εκτίμησης κινδύνου και (στατιστικής) πρόβλεψης καταστροφών, που θα συνιστά ενιαία πηγή πληροφόρησης για όλους τους κινδύνους και θα βοηθά στη διαχείρισή τους. Το ERMISF θα θέσει στη διάθεση των φορέων και των πολιτών: (α) μια Βάση Γνώσης με παραδείγματα και καλές πρακτικές πρόληψης πλημμυρών, (β) Χάρτες πλημμυρικού κινδύνου για τις περιοχές εφαρμογής του, ώστε να είναι εφικτό να λαμβάνονται αποφάσεις με γνώμονα την επιστημονική τεκμηρίωση, (γ) ένα εργαλείο Crowdsourcing στοχεύοντας στην κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών, (δ) ένα εργαλείο Έγκαιρης Προειδοποίησης αρμόδιων Φορέων, ενώ θα υποστηρίξει τη δημιουργία (ε) ενός Κοινωνικού Δικτύου Φορέων, Ομάδων, Επαγγελματιών και Ενεργών Πολιτών γύρω από το θέμα της πλημμύρας, μέσω εστιασμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης

Τρία Info Point ERMIS-F είναι ήδη σε λειτουργία: στη ΔΥΒΑ, στο Δήμο Χανίων και στο ΣΑΛΑ, όπου το κοινό και οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την Υπηρεσία ERMIS-F.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather