Παρουσιάσθηκαν τα συνοδευτικά μέτρα «Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης» την περίοδο 2019-2020

Παρουσιάσθηκαν τα συνοδευτικά μέτρα «Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης» την περίοδο 2019-2020

Η υλοποίηση των Συνοδευτικών Μέτρων της «Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης» για την περίοδο 2019-2020 που αφορά τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στο νησί παρουσιάστηκε χθες σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στη Περιφέρεια Κρήτης. Το σημαντικό έργο υλοποιούν η Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Κρήτης, και η Ένωση Καταναλωτών.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα συμπληρώνουν το  Πρόγραμμα «Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), το οποίο υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, με σκοπό τη στήριξη των ατόμων και των οικογενειών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων η Περιφέρεια Κρήτης έχει υπογράψει Προγραμματικές Συμβάσεις με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) και την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης (ΕΝΚΑ).

Στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως ανακοινώθηκε  θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

 1. Παρέμβαση μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου.  Εκπαιδευτικό Υλικό-Καρδιαγγειακή Νόσος-Τεβα
 2. Ενημέρωση για τους κινδύνους από την κατανάλωση του οινοπνεύματος και παρεμβάσεις μείωσής τους. Εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα προαγωγής Υγείας για τους οφελούμενους ΤΕΒΑ
 3. Ενημέρωση για τους κινδύνους του καπνίσματος και παρεμβάσεις για τη διακοπή του.  Εκπαιδευτικό Υλικό-Κάπνισμα-Τεβα
 4. Ενημέρωση για τα χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού και παρέμβαση για τη μείωση της ζημιάς. Εκπαιδευτικό Υλικό-ΧΑΠ-Ασθμα-Τεβα

Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση των ωφελούμενων σχετικά με τους κινδύνους στην υγεία που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμπεριφορές, αλλά και στην προτροπή-ενθάρρυνση τους, ώστε να λάβουν αποφάσεις για την υιοθέτηση μιας «άλλης» συμπεριφοράς, με αλλαγές στις συνήθειες και στον τρόπο της ζωής τους. Τονίζεται ότι οι δράσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές και αναγκαίες σε μια περίοδο πανδημίας, όπως η παρούσα, που τα χρόνια νοσήματα αυξάνουν την ευαλωτότητα του πληθυσμού.

Στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ  θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

 1. Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη των ωφελούμενων.
 2. Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου για την υποβοήθηση και στήριξη των παιδιών των ωφελούμενων.
 3. Εκμάθηση συνταγών μαγειρικής, αρτοποιίας και τρόποι κρητικής διατροφής για την ορθή χρήση των προϊόντων του Προγράμματος.

Σκοπός των ανωτέρω δράσεων είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, μέσω της υλοποίησης συμβουλευτικών συνεδριών, τόσο ανά Περιφερειακή Ενότητα, όσο και ανά Δήμο. Η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά τους μαθητές που ζουν σε συνθήκες στέρησης και είναι περισσότερο ευάλωτοι στη σχολική εγκατάλειψη και λιγότερο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν στρεσσογόνες καταστάσεις, όπως οι εξετάσεις, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στη συνέχιση των σπουδών τους.

Επίσης, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος θα εκπαιδευτούν σε βασικές αρχές και λειτουργίες της μαγειρικής τέχνης και ιδιαίτερα στην εκμάθηση συνταγών που αφορούν στην κρητική διατροφή και σε τρόπους διαχείρισης των τροφίμων που διατίθενται από το ΤΕΒΑ. Η εκπαίδευση των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ατομικών και ομαδικών συμβουλευτικών συνεδριών που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα θα ολοκληρωθούν με τις δράσεις που θα υλοποιήσει ανά Περιφερειακή Ενότητα η ΕΝΚΑ και που αφορούν στα παρακάτω:

 1. Διοργάνωση δραστηριοτήτων για την εκμάθηση τοπικών παραδοσιακών χορών και παραδοσιακών μουσικών οργάνων στα παιδιά των ωφελούμενων.
 2. Παροχή συμβουλών διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού για την ενίσχυση της γνώσης και της κατανόησης των ωφελούμενων ως προς τις έννοιες του οικογενειακού προγραμματισμού και του οικογενειακού προϋπολογισμού και την υποβοήθησή τους για την αντιμετώπιση των οικονομικών τους προβλημάτων.
 3. Διοργάνωση πολυθεματικών δραστηριοτήτων, όπως μαθήματα κεραμικής-αγγειοπλαστικής, εκμάθηση μελισσοκομικών πρακτικών, απόκτηση γνώσεων παρασκευής τυροκομικών προϊόντων κλπ.
 4. Παροχή νομικών συμβουλών σε νοικοκυριά-ωφελούμενους για την αντιμετώπιση των νομικών τους προβλημάτων (όπως π.χ. ρυθμίσεις δανείων, κατασχέσεις, διαζύγια).

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρος Βαμβακάς: «Η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού αποτελούν διαχρονικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας προς την κατεύθυνση αυτή. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Περιφέρεια προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες έχουν ενταθεί περισσότερο λόγω της πανδημίας, έχει υπογράψει συμβάσεις με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και την Ένωση Καταναλωτών για την υλοποίηση των Συνοδευτικών Μέτρων του ΤΕΒΑ. Τα μέτρα αυτά αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων που πρόκειται να συμβάλουν σημαντικά στην καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των ωφελούμενων του Προγράμματος, στην προστασία και την προαγωγή της υγείας τους, στην κοινωνική τους ένταξη, στην αντιμετώπιση των νομικών και οικονομικών τους προβλημάτων, στη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού τους, στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, στην ψυχοκοινωνική τους στήριξη και ενδυνάμωση, στην εργασιακή τους καθοδήγηση, στη βελτίωση των διατροφικών τους συνηθειών και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για τα παιδιά τους».

Ο Πρύτανης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Κρήτης Νίκος Κατσαράκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα στήριξης, το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. συμμετέχει στην κοινωνική σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης σε τρείς άξονες και είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ο δεύτερος άξονας αφορά το κοινωνικό φροντιστήριο και ο τρίτος αφορά τη διαχείριση των τροφίμων, δηλαδή, θα γίνεται είναι ένας οικιακός προγραμματισμός έτσι ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να αξιοποιούν τα τρόφιμα τα οποία τους παρέχονται με ένα σωστό προγραμματισμό, θα μαθαίνουν κάποιες συνταγές μαγειρικής, αρτοποιίας, με βάση την κρητική διατροφή έτσι ώστε να έχουν κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση αυτών των αγαθών».

Από την πλευρά του ο καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λιονής δήλωσε: «Αναλαμβάνουμε ένα εξαιρετικό έργο που μας σε έχει ανατεθεί.  Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Περιφέρεια Κρήτης γιατί αυτή η εστίαση και αυτός ο στόχος στους ωφελούμενους, αφορά την ενημέρωση για τον covid-19 αλλά και χρόνιων νοσημάτων. Στο πλαίσιο αυτό της υποστήριξης της υγείας των ωφελουμένων από το πρόγραμμα έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση-πρόληψη περισσότερο και προαγωγή της υγείας σχετικά με τη στεφανιαία νόσο τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα το κάπνισμα και το αλκοόλ».

Στην συνέντευξη τύπου παρευρέθηκαν ο Λάμπρος Ν. Βαμβακάς, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης, ο Νίκος Κατσαράκης, Πρύτανης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ Κρήτης, ο Χρήστος Λιονής, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Μαρία Παπαδακάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, η Νικολέτα Ράτσικα, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, ο Γιώργος Απλαδάς, Λέκτορας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, ο Σπύρος Επιτροπάκης, Αν. Γενικός Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης και η Πόπη Μιχελάκη, στέλεχος της Ένωσης Καταναλωτών της Περιφέρειας Κρήτης.

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather