Παρατείνεται η ισχύς των διπλωμάτων που έληξαν φέτος

Παρατείνεται η ισχύς των διπλωμάτων που έληξαν φέτος

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων λόγω του COVID-19 και βάσει της Α.Π. Α3/27145/2997/2-6-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ενημερώνει τους οδηγούς οχημάτων για τα εξής:

Άδειες οδήγησης με λήξη εντός του χρονικού διαστήματος από 1-2-2020 έως 31-8-2020 παρατείνονται αυτοδίκαια για χρονικό διάστημα 7 μηνών από την ημερομηνία λήξης τους.

Άδειες οδήγησης με λήξη εντός του χρονικού διαστήματος από 1-1-2020 έως 31-1-2020 παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι τις 31-7-2020.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather