Παρατείνεται αυτόματα η άδεα χρήσης ύδατος, για όσους τις κατέχουν

Παρατείνεται αυτόματα η άδεα χρήσης ύδατος, για όσους τις κατέχουν

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας  της  Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ενημερώνει τους κατόχους αδειών χρήσης ύδατος, ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 της ΚΥΑ 146896/14, όπως ισχύει, η διάρκεια ισχύος όλων των αδειών χρήσης ύδατος που εκδόθηκαν μετά το 2005 σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διάταξη,  παρατείνεται αυτοδίκαια έως το έτος 2022. Επομένως δεν απαιτείται στην παρούσα φάση η κατάθεση αίτησης εκ μέρους των χρηστών για την ανανέωση των  εν λόγω  αδειών.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση