Παρέμβαση του δικηγορικού συλλόγου για την επιτροπή αδέσποτων του δήμου Χανίων

Παρέμβαση του δικηγορικού συλλόγου για την επιτροπή αδέσποτων του δήμου Χανίων

Παρέμβαση για το θέμα της συγκρότησης της πενταμελούς επιτροπής της παρ. 12 του άρθρου 9 Ν. 4039/2012 του Δήμου Χανίων, που αφορά τα θέματα των αδέσποτων ζώων, έκαναν με επιστολή του προς τον δήμαρχο Τάσο Βάμβουκα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.

Στην επιστολή προς τον Δήμαρχο Χανίων, ο Δικηγορικός Σύλλογος αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Δήμαρχε

Σας είναι γνωστό ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων ανταποκρίνεται στην εκ του νόμου αρμοδιότητά του να συμβάλλει στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας καθώς και να εκφράζει άποψη επί παντός γενικότερου ζητήματος κοινωνικού περιεχομένου.

Έτσι με ανησυχία πληροφορηθήκαμε για προβλήματα αναφορικά με τη λειτουργία της πενταμελούς επιτροπής της παρ. 12 του άρθρου 9 Ν. 4039/2012 του Δήμου Χανίων, η οποία έχει συγκροτηθεί με την προσήκουσα διαδικασία, η οποία έχει ακολουθηθεί και από δεκάδες άλλους Δήμους της χώρας.

Για τον λόγο αυτό κρίνουμε επιβεβλημένη την αποστολή της παρούσας επιστολής για τη διευκόλυνση του έργου σας και την αποτροπή μελλοντικών προβλημάτων και σας αναφέρουμε τα κάτωθι όπως σχετικά έχει διατυπώσει η Επιστημονική Επιτροπή του Συλλόγου μας:

Η κείμενη νομοθεσία είναι σαφής: Τα δύο από τα πέντε μέλη της επιτροπής της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 ορίζονται υποχρεωτικά από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στον Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

Το δικαιοπολιτικό θεμέλιο της ως άνω διάταξης είναι πρόδηλο: Ο νομοθέτης προνοεί ώστε η επιτροπή να έχει μέλη με τις ιδιαίτερες γνώσεις, ευαισθησία, διάθεση για εθελοντική εργασία, τεχνογνωσία και εμπειρία για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού θετικού αποτελέσματος ενόψει του δύσκολου έργου που της έχει ανατεθεί.

Ο Σύλλογός μας έχει ιδία γνώση για την προσφορά των εν λόγω σωματείων και ενώσεων, αφού μέλη του, εξαίρετοι νομικοί, είναι ενεργά μέλη ενός εξ αυτών με την επωνυμία «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ».

Έτσι, σύμφωνα με το νόμο και τις γενικότερες διατάξεις περί νόμιμης συγκρότησης των συλλογικών διοικητικών οργάνων (όπως εν προκειμένω συνιστά η εν λόγω επιτροπή) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και εφαρμοζομένων στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οικείος Δήμαρχος οφείλει έγκαιρα να ζητήσει εγγράφως την υπόδειξη των μελών αυτών από τα εν λόγω σωματεία και ενώσεις (άρθρο 13 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας).

Σε κάθε περίπτωση και στον βαθμό που έχει ήδη συγκροτηθεί και υφίσταται η εν λόγω επιτροπή η θητεία της οποίας ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής η αντικατάστασή της εν όλω ή εν μέρει δικαιολογείται μόνο αν συντρέχει λόγος που άπτεται στα καθήκοντα των μελών της, λόγος που θα πρέπει να είναι επαρκώς και σαφώς αιτιολογημένος.

Εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω η συγκρότηση τής εν λόγω επιτροπής είναι απόλυτα παράνομη.

Με τις σκέψεις αυτές ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων σας παρακαλεί να λάβετε υπόψη τα παραπάνω».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση