Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. στο Δήμο Κισσάμου

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και Π.Ε.Ι. στο Δήμο Κισσάμου

Ο Δήμος Κισσάμου ενημερώνει ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  αποφάσισε να εφαρμοσθούν κατεπειγόντως τα ακόλουθα:

1) Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 30η Απριλίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) που λήγουν έως την 30η Απριλίου του 2020.

Η ως άνω παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

2)  Έως και την 30η Απριλίου 2020, δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι.

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν με το όχημά τους για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather