Πέντε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για νέους επιστήμονες

Πέντε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για νέους επιστήμονες

Μία δέσμη πέντε παρεμβάσεων με δράσεις απασχόλησης που αφορούν την ανάσχεση του brain drain και τη μετάβαση της αγοράς εργασίας στην ψηφιακή εποχή παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 84ης ΔΕΘ. Οι τέσσερις παρεμβάσεις αφορούν επιλεγμένα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που απευθύνονται σε νέους επιστήμονες υψηλών προσόντων, με στόχο την απασχόλησή τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε πανεπιστήμια και ανεξάρτητες αρχές.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν προτάσεις απασχόλησης στο πεδίο των advanced data analytics και open data management, σε τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων και περιβαλλοντικών τεχνικών, στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας αγροτικών προϊόντων, στη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και στη δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού που αφορούν το φαινόμενο του brain drain και τις νέες μορφές της αγοράς εργασίας.

Τα νέα προγράμματα

1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης 100 ανέργων γυναικών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, υψηλών προσόντων για την εκπαίδευση και απασχόλησή τους σε επιστημονικούς φορείς του δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και ανεξάρτητες αρχές, στο πεδίο των advanced data analytics και open data management. Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ικανότητας των ωφελούμενων για ψηφιακή ανάλυση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, για παροχή συνεκτικών και μετρήσιμων συμπερασμάτων μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων της ομάδας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι συναφείς δεξιότητες προς ανάπτυξη των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες: ικανότητα αναφοράς αποτελεσμάτων ανάλυσης, διαχείριση συστημάτων συλλογής δεδομένων, εκτέλεση αναλυτικών μαθηματικών υπολογισμών, ικανότητα ερμηνείας δεδομένων, εφαρμογή διαδικασιών ανάλυσης ποιότητας δεδομένων, ικανότητα μοντελοποίησης και κανονικοποίησης διαδικασιών. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 723.000 ευρώ.

2 Πρόγραμμα εκπαίδευσης 200 ανέργων σε τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων και περιβαλλοντικών τεχνικών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 μήνες on the job training εργασία με 8 ώρες την ημέρα σε εταιρείες του κλάδου κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα δημιουργείται ατομικός εκπαιδευτικός φορητός λογαριασμός των ωφελούμενων με καταμέτρηση εκπαιδευτικών πόντων. Ο λογαριασμός θα τηρείται σε ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων διά βίου εκπαίδευσης. Βάσει αυτού του μητρώου θα πριμοδοτούνται σε μελλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης και απασχόλησης οι μελλοντικοί υποψήφιοι συμμετέχοντες σε όλες τις διαδικασίες. Η χρηματοδότηση της εργασίας θα είναι 700 ευρώ τον μήνα, δηλαδή συνολικά 8.400 ευρώ στο δωδεκάμηνο που θα διαρκέσει το πρόγραμμα.

3 Πρόγραμμα χρηματοδότησης 200 ανέργων, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων γεωπονικής, αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης για ηλικίες έως 29 ετών με στόχο την εκπαίδευση στην προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας των αγροτικών προϊόντων. Και σε αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργηθεί ατομικός εκπαιδευτικός φορητός λογαριασμός των ωφελούμενων με καταμέτρηση εκπαιδευτικών πόντων. Η δράση στοχεύει στην απασχόληση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, με στόχο την απόκτηση υψηλών δεξιοτήτων ώστε να δημιουργήσουν τις δικές τους online επιχειρήσεις εμπορίου και προώθησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο 1.792.000 ευρώ.

4 Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα εργαλείο ενοποίησης των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ), εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και ανθρώπινου δυναμικού για τη δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος συλλογής, ταξινόμησης και αξιοποίησης δεδομένων για την παροχή προηγμένων δράσεων πολιτικής. Η πρόταση αυτή πρόκειται να ενσωματώσει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον ανοικτού τύπου, εθνικές βάσεις δεδομένων, όπως η ΕΡΓΑΝΗ, ο ΟΑΕΔ, το ΓΕΜΗ, ο ΕΦΚΑ, το Taxisnet. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα κοινό ψηφιακό κανάλι ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων προσαρμοσμένο στα πρότυπα διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας.

5 Δημιουργία στρατηγικού σχεδίου δημοσιότητας των «ευφυών δράσεων» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορούν το φαινόμενο του brain drain και τον ευφυή ψηφιακό μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες μορφές της αγοράς εργασίας.
Πηγή: naftemporiki.gr

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather