Ο πληθυσμός της Ελλάδας θα είναι μειωμένος κατά 2,5 εκατομμύρια το 2050

Ο πληθυσμός της Ελλάδας θα είναι μειωμένος κατά 2,5 εκατομμύρια το 2050

Πρόβλεψη -σοκ για τον πληθυσμό της Ελλάδας κάνει ειδική επιστημονική επιτροπή της Βουλής για το δημογραφικό, καθώς προβλέπει μείωσή του έως και κατά 2,5 εκατομμύρια μέχρι το 2050.

Τα βασικά σημεία της έκθεσης αναφέρουν τα εξής:

-Το 2035, ο πληθυσμός της Ελλάδας θα κυμαίνεται από 9,5 έως 10,4 εκατ. έναντι 10,9 εκατ. το 2015, δηλαδή θα είναι μειωμένος κατά 0,45 έως και 1,4 εκατ.

– Στο τέλος της προβολικής περιόδου (2050), ο πληθυσμός θα κυμαίνεται από 8,3 έως 10,0 εκατ. έναντι 10,9 εκατομ. το 2015, δηλαδή θα είναι μειωμένος κατά 0,8 έως και 2,5 εκατ.

– Το 2035, το ποσοστό των άνω των 65 ετών και των άνω των 85 ετών στον συνολικό πληθυσμό (20,9% και 2,8% αντίστοιχα το 2015) αναμένεται να κυμανθεί από 27,2% -27,9% για τους πρώτους και 4,1%- 4,5% για τους δεύτερους, ενώ τα ποσοστά των νέων (0-14 ετών και 0-18 ετών) από 11,0% έως 12,4% για τους πρώτους και 14,2 έως 15,8% για τους δεύτερους, αντίστοιχα.

– Το 2050, το ποσοστό των άνω των 65 ετών και των άνω των 85 ετών στον συνολικό πληθυσμό (20,9 και 2,8% το 2015) αναμένεται να κυμανθεί από 30,3% έως 33,1% για τους πρώτους και 4,9% έως 6,5% για τους δεύτερους, ενώ τα ποσοστά των νέων (0-14 ετών και 0-18 ετών) από 12,0% έως 14,8% για τους πρώτους και 15,4% έως 19% για τους δεύτερους, αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μείωση του μόνιμου πληθυσμού της χώρας μέχρι το 2050 δεν αναμένεται – ανεξαρτήτως σεναρίων- να ανακοπεί.

“Αυτό προκύπτει από όλες τις διαθέσιμες προβολές σήμερα τόσο από διεθνείς οργανισμούς (EUROSTAT/2017, Ην. Έθνη, μέσο σενάριο/2015, Vienna Institute of Demography-IIASA-OAW-WU/2016, Population reference Bureau/2018), όσο και από τις εξειδικευμένες προβολές που δημιουργήσαμε πρόσφατα (2017) για την Ελλάδα με έξι σενάρια στο πλαίσιο της μελέτης που ανατέθηκε στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του Παν. Θεσσαλίας από την ΔιανεΟσις”.

Διαβάστε εδώ την αποκαλυπτική μελέτη.
Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση