Ορίστηκε το “ταβάνι” εξόδων για κάθε Υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο

Ορίστηκε το “ταβάνι” εξόδων για κάθε Υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο

Εκδόθηκε την 17η Απριλίου η αριθμ.25436 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 1303/16.4.2019) που καθορίζει το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών ανά Υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο και ανά Συνδυασμό για τις επικείμενες Περιφερειακές Εκλογές.

Τα ανώτατα όρια προκύπτουν με βάση τους συντελεστές που ορίζονται στην παρ.1β του αρ.7 του ν.3870/2010 και τον πληθυσμό κάθε εκλογικής περιφέρειας.

Υπενθυμίζεται ότι δεδομένου του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου και συγκεκριμένα του αρ.68 του ν.4604/2019, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής (2011), ρύθμιση η οποία ισχύει για τις Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου.

Η Απόφαση αποτελείται από λεπτομερείς Πίνακες, που προσδιορίζουν το ανώτατο όριο δαπανών ανά Υποψήφιο σε κάθε μία Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας.

Ακολουθούν οι Πίνακες με τα ποσά των Περιφερειακών Εκλογών :

 

Πηγή: airetos.gr
Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather