Ομιλία στο ΤΕΕ/ΤΔΚ για το ραδιενεργό ραδόνιο στο υπέδαφος των Χανίων

Ομιλία στο ΤΕΕ/ΤΔΚ για το ραδιενεργό ραδόνιο στο υπέδαφος των Χανίων

Ενημερωτική επιστημονική διάλεξη με θέμα «Συγκέντρωση ραδονίου σε περιοχές του Νομού Χανίων» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΚ, στα Χανιά.

Η διάλεξη θα δοθεί από τους Απόλλωνα Σημαντηράκη MSc, και Ιωσήφ Χατζηλία MSc, που είναι πολιτικοί μηχανικοί και μεταπτυχιακοί του Γενικού Τμήματος και της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στη διάλεξη αυτήν θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των μεταπτυχιακών τους εργασιών που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων υπό την επίβλεψη του Εμμανουήλ Μανούτσογλου, καθηγητή και κοσμήτορα της Σχολής ΜΗΧΟΠ.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Μεγάλα ποσοστά του ελληνικού πληθυσμού γνωρίζουν τη ραδιενέργεια, αρκετά λιγότεροι το ουράνιο, ακόμα λιγότεροι το θόριο και το ράδιο και μικρό ποσοστό γνωρίζει για το φυσικό ραδιενεργό αέριο ραδόνιο. Η συγκέντρωσή του στους εσωτερικούς χώρους των οικημάτων του ευρωπαϊκού χώρου αποτελεί από το 2005 αντικείμενο μελέτης στην ΕΕ διαφόρων εξειδικευμένων, θεσμικών ερευνητικών ομάδων. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη χώρα μας μέσω τηλεμετρικών, επιτόπιων και εργαστηριακών μετρήσεων, που πραγματοποιούνται είτε από την ίδια, είτε από συνεργαζόμενα με αυτή εργαστήρια άλλων φορέων, όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Στην παρούσα ομιλία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μελέτης συγκέντρωσης ραδονίου στο εσωτερικό κτηρίων – κατοικιών στην ανατολική (πεδινή) καθώς και στη δυτική (ορεινή) περιοχή του νομού Χανίων. Αρχικά μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα παρουσιαστεί η δυναμική του φαινομένου του φυσικού ραδιενεργού αερίου ραδόνιου, που αποτελεί πηγή μεγάλου ποσοστού (σχεδόν 50%) φυσικής ιοντίζουσας ακτινοβολίας που δέχεται ετησίως ο άνθρωπος.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι πηγές προέλευσης και οι τρόποι έκλυσης και διάχυσης του, οι τεχνικές μέτρησης, οι κίνδυνοι έκθεσης, οι μέθοδοι μετριασμού και πρόληψης από το εσωτερικό των κτηρίων, η διαδικασία απομάκρυνσης του, καθώς επίσης οι ισχύοντες κανονισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα εξηγηθεί η διαδικασία μετρήσεων με παθητικούς μετρητές ανιχνευτών καταγραφής ιχνών (CR-39), που διατέθηκαν και τελικά επεξεργάστηκαν και μετρήθηκαν από το τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Θα παρατεθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκέντρωσης για τους χώρους που επιλέχθηκαν και μέσω αυτών θα γίνει αφενός η εκτίμηση του κινδύνου στους χώρους αυτούς και αφετέρου ο εντοπισμός των παραμέτρων που συμβάλλουν στην συγκέντρωση ραδονίου σε επίπεδα που μετρήθηκαν.

Απώτερος στόχος της ομιλίας αυτής είναι η συμβολή, έστω και μικροποσοστιαία, στην αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που γνωρίζει για το ραδόνιο και ενόψει της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/ Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ΦΕΚ_194_A_ΠΔ_101_20.11.2018)».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather