Ολοκληρώνεται και παραδίδεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Πολεμάρχι του Δ.Πλατανιά

Ολοκληρώνεται και παραδίδεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Πολεμάρχι του Δ.Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά σας γνωρίζει ότι, την Πέμπτη  7 Νοεμβρίου 2019, υπογράφηκε  η Σύμβαση  για την εκτέλεση του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 234.000,00 €  με Φ.Π.Α., μεταξύ του Δήμου Πλατανιά  με την εκπρόσωπο της  αναδόχου εταιρίας  του Έργου «Κ/ΞΙΑΣ ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 002  Περιφέρεια Κρήτης με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 και είναι εγγεγραμμένο στο τακτικό τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2019 .

Το έργο αφορά εργασίες για την αποπεράτωση του ισόγειου κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων στην Τ.Κ. Πολεμαρχίου, καθώς και της διαμόρφωσης του  περιβάλλοντα χώρου αυτού, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather