Οι εργασίες που εκτελεί η ΔΕΥΑΧ στην κοίτη του Κλαδισού ποταμού

Οι εργασίες που εκτελεί η ΔΕΥΑΧ στην κοίτη του Κλαδισού ποταμού

Με αφορμή τις κατά καιρούς αναφορές μέσων ενημέρωσης στο έργο και την λειτουργία του χειμάρου Κλαδισού, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει το κοινό των Χανιων:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “τoν Ιούνιο του 2010 υπογράφτηκε με τον ανάδοχο η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου διαπλάτυνσης της εκβολής του χειμάρρου Κλαδισού.

Το έργο το οποίο ήταν απαραίτητο για να μπορεί να αντιμετωπίζει τα πλημμυρικά φαινόμενα με περίοδο επαναφοράς τα 50 έτη, ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα του, αλλά όχι στο σύνολό του.

Στο τελευταίο τμήμα μήκους 120 μ. περίπου, μετά από προσφυγή-αγωγή ασφαλιστικών μέτρων ιδιοκτήτη της παρόχθιας ιδιοκτησίας, σταμάτησαν με δικαστική απόφαση όλες οι εργασίες, με εντολή μάλιστα αποξήλωσης και των ήδη υλοποιημένων εργασιών στο τμήμα αυτό.

Στο τμήμα αυτό προβλεπόταν η διαπλάτυνση του ποταμού Κλαδισού προς τα δυτικά με εύρος διαπλάτυνσης, στο ύψος της πεζογέφυρας της εκβολής, τα 20 μ., ενώ προβλεπόταν και η κατεδάφιση της τσιμεντένιας πεζογέφυρας και αντικατάστασής της με νέα ξύλινη, μήκους 48 μέτρων (αντί των 28 μ. σήμερα).

Η μη ολοκλήρωση του τμήματος αυτού (όπου είχαμε πρόσθετη υδραυλική διατομή 40m2), είχε ως αποτέλεσμα και την υπερχείλιση του ποταμού στον παρόχθιο δρόμο στο ίδιο σημείο.

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν οι οριογραμμές που είχαν ορισθεί με απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, με το σκεπτικό ότι ως περιοχή ιδιαιτέρου κάλους, θα έπρεπε να ορισθούν με Προεδρικό Διάταγμα.

Σήμερα είμαστε σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη για συναινετική εξαγορά του επίδικου τμήματος περίπου 1.400m2, για τη λειτουργική ολοκλήρωση της διαπλάτυνσης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις κατά τις πλημμύρες.

Παράλληλα το 2012 με το Π.Δ. 229/2012 (σελίδα 3331), το τμήμα της εκβολής από την πεζογέφυρα του κλειστού γυμναστηρίου μέχρι την εκβολή, ορίσθηκε ως προστατευόμενος μικρός παράκτιος υγροβιότοπος, χωρίς τη δυνατότητα παρεμβάσεων στη φυσική βλάστηση του υγροβιότοπου.

Μετά από πρόσφατη αυτοψία με την Δ/νση Υγιεινής και το τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χανίων, αποφασίστηκε η άμεση εφαρμογή δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών από την Δ/νση Υγιεινής (μπορεί ήδη να έχουν αρχίσει οι εφαρμογές).

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. επίσης τέθηκε στη διάθεση του τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χανίων, ώστε μόλις υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης μηχανημάτων στον πυθμένα του χειμάρρου, να προβεί, με εντολή του τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χανίων (ανάληψη της ευθύνης από την Π.Ε., λόγω της ύπαρξης των περιορισμών του Π.Δ. 229/2012), στις απαιτούμενες τοπικές παρεμβάσεις καθαρισμού στο τμήμα από την πεζογέφυρα του κλειστού Γυμναστηρίου μέχρι την εκβολή.

Επίσης, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεσμεύθηκε και το υλοποιεί μια φορά την εβδομάδα, κυρίως μετά από βοριάδες να καθαρίζει τη διαπλάτυνση της εξόδου των νερών προς την θάλασσα, για να μην μένουν στάσιμα νερά στο ύψος της πεζογέφυρας στην εκβολή.

Μετά τις πλημμύρες του περασμένου Οκτωβρίου και τις άμεσες παρεμβάσεις υποστήριξης των βάθρων της πεζογέφυρας και του χαλινού προστασίας της, μεγάλες ποσότητες νερών διέρχονταν προς το νέο μισοδιανοιγμένο τμήμα δυτικά της πεζογέφυρας, με αποτέλεσμα οι πεζοπόροι να πρέπει να διανύσουν απόσταση 600 μ. για να περάσουν απέναντι.

Λόγω του ύψους του νερού επιλέχθηκε και υλοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο ως προσωρινή λύση, η σκυροδέτηση εντός σωλήνων της κλιμακωτής κατασκευής που δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ πρόσφατα, ενημερώνοντας παράλληλα το κοινό τόσο για το προσωρινό της διαβάσεως, όσο και για την ασφαλή κανονική διαδρομή από την πεζογέφυρα του Κλειστού Γυμναστηρίου.

Η διέλευση αυτή λειτούργησε κατά την φάση που το νερό εμπόδιζε την διέλευση των πεζών και την εξυπηρέτηση των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., σε ένα χώρο που η δικαστική απόφαση μας εμπόδιζε για οποιαδήποτε κατασκευή.

Στον προγραμματισμό μας είναι την επόμενη εβδομάδα, λόγω της μικρής πλέον παροχετευτικότητας νερού σήμερα στο τμήμα αυτό της εκβολής, να επιχωθεί η διάβαση και να δημιουργηθεί διάδρομος πρόσβασης προς την γέφυρα κατά την τουριστική περίοδο”.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση