Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να μην χαθεί το επίδομα στέγασης

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να μην χαθεί το επίδομα στέγασης

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2019 θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση πολλοί δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης (ενοικίου) προκειμένου να μη χάσουν το επίδομά τους. Αυτό αφορά όσους υπέβαλαν εντός του Μαρτίου 2019 τις αιτήσεις τους για το επίδομα αυτό καθώς συμπληρώνεται αυτόν τον μήνα το εξάμηνο ισχύος τους.

Αναλυτικά:

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

-Πολλές αιτήσεις για το επίδομα στέγασης που υποβλήθηκαν εντός Μαρτίου – και για τις οποίες έχουν διαπιστωθεί από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ότι έχουν υποστεί μεταβολές – δεν ανανεώθηκαν αλλά εμφανίζονται με την ένδειξη «Η αίτηση δεν ήταν δυνατόν να ανανεωθεί αυτόματα».

-Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν εντός Μαρτίου 2019 για τις οποίες διαπιστώθηκε από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, ανανεώθηκαν αυτόματα και εμφανίζονται με την ένδειξη «Η αίτηση έχει ανανεωθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο».

-Για να εγκριθεί η αίτηση απαιτείται το μισθωτήριο συμβόλαιο να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες από τον επόμενο μήνα της υποβολής αίτησης.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather