ΟΑΕΔ: Η μοριοδότηση των ωφελούμενων της Κοινωφελούς εργασίας

ΟΑΕΔ: Η μοριοδότηση των ωφελούμενων της Κοινωφελούς εργασίας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την νέα Κοινωφελή Εργασία που αφορά 36.500 θέσεις οκτάμηνης απασχόλησης σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλους φορείς.

Το συγκεκριμένο σχήμα Κοινωφελούς Εργασίας πριμοδοτεί τους πολίτες ανάλογα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

– χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,

– χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες : ένα μόριο ανά πλήρη μήνα,

– αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια,

– ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής : 30 μόρια για ατομικό εισόδημα – 3.500 ευρώ ή οικογενειακό 0 – 7.000 ευρώ. 25 μόρια για ατομικό εισόδημα 3.501 – 5.000 ευρώ ή οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ. 20 μόρια για ατομικό εισόδημα 5.001 – 8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.001 – 16.000 ευρώ. 10 μόρια για ατομικό εισόδημα 8.001 – 12.000 ευρώ και οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ. 0 μόρια για ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ

– ηλικία 18 έως 29 ετών : 15 μόρια. 30 έως 44 ετών : 25 μόρια. 45 έως 54 ετών : 35 μόρια. 55 ετών και άνω : 45 μόρια

– αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,

– γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,

– δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 40 μόρια

– ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελών Προγραμμάτων : 20 μόρια.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather