Ξεκινά στην Κρήτη η ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου

Ξεκινά στην Κρήτη η ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει τους κατόχους αιγοπροβάτων και χοίρων ότι έχει ξεκινήσει η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικεία κτηνιατρική αρχή.

Επισημαίνεται ότι:

(α) Η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου αποτελεί υποχρέωση όλων των αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που μπορεί συγκυριακά ή μη να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο, κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

(β) Σε ό,τι αφορά στα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της που πάντως δεν ξεπερνά τη 15η Δεκεμβρίου (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

(γ) Σε ότι αφορά στους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων είναι δυνατό να διενεργηθεί: (α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, (β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία και ενεργοποιούνται από 1η Νοεμβρίου (αιγοπρόβατα) και από 1η Δεκεμβρίου (χοίροι), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στις υπηρεσίες.

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr), επιλέγοντας τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακή υπηρεσία και ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Ειδικά για το 2020, λόγω των συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, συστήνεται η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. για τη δήλωση της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσέλευση των κτηνοτρόφων στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες θα γίνεται αποκλειστικά μετά από προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:

• Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κρήτης: 2810 333255.

• Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου: 2810 245857.

• Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου: 28413 40530.

• Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνου: 28313 43816.

• Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων: 28213 46603.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather