Να αφαιρέσουν τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, καλεί τους καταστηματάρχες ο Δήμος Χανίων

Να αφαιρέσουν τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, καλεί τους καταστηματάρχες ο Δήμος Χανίων

Ο Δήμος Χανίων, σύμφωνα με τη νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει σήμερα, με τις τελευταίες τροποποιήσεις των Νόμων 3534 και 3542/2007, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων του Δήμου, μέχρι τις 13/03/2020 να αφαιρέσουν τυχόν παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές.

Με την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου θα προβούν σε αποψίλωση όλων των πινακίδων, που παραμένουν παρανόμως και έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα.

Επισημαίνεται ότι η παράνομη τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών προκαλεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς πέραν της περιβαλλοντικής ρύπανσης, απειλείται και η ασφάλεια των οδηγών. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι αφενός η ασφάλεια των διερχομένων αφετέρου η αισθητική αναβάθμιση και αποκατάσταση της γενικότερης εικόνας του Δήμου.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather