Νέο σύστημα θα ελέγχει τα φανάρια στην πόλη των Χανίων

Νέο σύστημα θα ελέγχει τα φανάρια στην πόλη των Χανίων

Η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης (ΦΣ) για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προϋπολογισμού 251.143,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή από τον αντιδήμαρχο του Δήμου Χανίων Τάσο Αλόγλου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Η προμήθεια αυτή χρηματοδοτείται από την πράξη με τίτλο «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών» και ακρωνύμιο «Step2Smart» του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Ο βασικός της στόχος είναι η δημιουργία Πρότυπου Διαλειτουργικού Συστήματος Ανοικτής Αρχιτεκτονικής για τη Διαχείριση Αστικών Μεταφορών και τη Μέτρηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το όφελος από την τοποθέτηση του συστήματος αυτού θα είναι:

• Ο έλεγχος της κυκλοφορίας μέσω της φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας μεμονωμένων κόμβων.

• Η χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων για την πληροφόρηση και καθοδήγηση των οδηγών.

• Η πληροφόρηση των πολιτών / οδηγών με διάφορα ηλεκτρονικά μέσα.

• Η συλλογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου.

• Η βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• Η βελτίωση της κυκλοφορίας σε καίριους οδικούς άξονες.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather