Νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ. Οι 119 ειδικότητες για 5.500 πτυχιούχους

Νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ. Οι 119 ειδικότητες για 5.500 πτυχιούχους

Με 119 ειδικότητες δηµοσιεύεται εντός της εβδοµάδας η δηµόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ για το πρόγραµµα των 5.500 θέσεων σε φορείς του Δηµοσίου.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων ηλικίας 22-29 ετών. Την µερίδα του λέοντος, δηλαδή τις 2.612 θέσεις, θα απορροφήσει το ίδιο το υπουργείο Εργασίας.

Αλλες 1.000 θέσεις έχουν προβλεφθεί για το υπουργείο Υγείας, 652 θέσεις θα καλύψει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ 461 θέσεις ανήκουν στο υπουργείο Πολιτισµού.

Το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης συµµετέχει στο πρόγραµµα µε 230 θέσεις, ενώ το υπουργείο Τουρισµού µε 110. Λιγότερες θέσεις έχουν τα υπουργεία Εσωτερικών (60), ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (32), Παιδείας (30), Ναυτιλίας (12).

Η διαδικασία επιλογής των ανέργων θα γίνει από τον ΟΑΕ∆ µε τη σφραγίδα του ΑΣΕΠ.

Βασικός στόχος είναι η ανακοπή της φυγής των νέων επιστηµόνων στο εξωτερικό (brain drain). Η συνολική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουµένων είναι 12 µήνες και οι µισθοί, ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης, θα κυµαίνονται από 990 ευρώ µεικτά έως και 1.040 ευρώ.

Προβλέπονται πρόσθετα επιδόµατα για όσους έχουν µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή διδακτορικό, όπως και για εφηµερίες.

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Ειδικότερα, οι ακαθάριστες µηνιαίες αµοιβές των ωφελουµένων ορίζονται:

 • Για την κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) έως 1.040 ευρώ, και
 • για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) έως 990 ευρώ.
 • Ειδικά για όσους διαθέτουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, προβλέπεται προσαύξηση κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντιστοίχως.
 • Για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών: για την κατηγορία ΠΕ έως 1.090 ευρώ και για την κατηγορία ΤΕ έως 1.040 ευρώ.
 • Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών: για την κατηγορία ΠΕ έως 1.140 ευρώ και για την κατηγορία ΤΕ έως 1.090 ευρώ.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Οι ωφελούµενοι θα λαµβάνουν το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, ως εξής:

 • 150 ευρώ για το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ) και την κατηγορία ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, σε Γενικά Νοσοκοµεία, σε Γενικά Νοσοκοµεία-ΚΥ, σε Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία και σε Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ). 150 ευρώ για ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (ΕΚΕΑ).
 • 70 ευρώ για ΠΕ Φαρµακοποιών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Χηµικών, ΠΕ Χηµικών Μηχανικών και ΠΕ Κτηνιάτρων, στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ).
 • 70 ευρώ για ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και
 • 70 ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στις ∆ΥΠΕ.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

Οι εφηµερίες για τις ειδικότητες του επιστηµονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στα Γενικά Νοσοκοµεία, σε Γενικά Νοσοκοµεία-ΚΥ, σε Πανεπιστηµιακά Γενικά Νοσοκοµεία και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), εφόσον προβλέπονται, ορίζονται ως εξής:

 • Εφηµερία καθηµερινή έως 73 ευρώ
 • Εφηµερία Σαββάτου ή αργίας, πλην Κυριακής, έως 108 ευρώ, και
 • εφηµερία Κυριακής έως 125 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών. Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουµένων είναι:

 • Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου, µε ανώτατο όριο τους 24 µήνες
 • Ετήσιο εισόδηµα ατοµικό ή οικογενειακό
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών
 • Εγγραφή στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆ και
 • Ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.