Νέος αγωγός ύδρευσης από το Κολένι στο Κολυμπάρι

Νέος αγωγός ύδρευσης από το Κολένι στο Κολυμπάρι

Η ΔΕΥΑΒΑ του Δήμου Πλατανιά, ανακοίνωσε ότι είναι σε εξέλιξη ο διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο “Νέος αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Κολενίου στα  δίκτυα ύδρευσης της Τουριστικής Ζώνης της Δ.Ε. Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά”.

Είναι  ένα σημαντικό έργο υποδομής που αφορά την κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης, από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Κολενίου, στα δίκτυα ύδρευσης,  της Δημοτικής ενότητας Κολυμβαρίου.

Το παραπάνω έργο θα ενισχύσει με ποσότητες νερού και την παραλιακή ζώνη της ευρύτερης περιοχής Κολυμβαρίου, αλλά συγχρόνως με τη δημιουργία νέου δικτύου θα εξαλείψει φαινόμενα διαρροών αλλά και επανειλημμένων βλαβών που υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Η  διακήρυξη είναι στο “αέρα” από τις 17-12-2019 με ημερομηνία λήξης των προσφορών στις 08-01-2020.

Το έργο  είναι προϋπολογισμού ποσού 1.830.000€ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Φορέας υλοποίησης είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ( ΟΑΚ Α.Ε.)

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather