Μπήκαν στα ταμεία της ΕΔΕΥ, τα πρώτα χρήματα από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων

Μπήκαν στα ταμεία της ΕΔΕΥ, τα πρώτα χρήματα από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων

Τα πρώτα έσοδα από συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων ύψους 5,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων.

Αυτά περιγράφονται στην ετήσια οικονομική της έκθεση για το 2018 και αφορούν σε royalties (μισθώματα) βάσει Συμβάσεων περί εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων ύψους 866.808, έσοδα από στρεμματικές αποζημιώσεις βάσει συμβάσεων 686.138,74 ευρώ, έσοδα από εφάπαξ καταβολή κατά την υπογραφή των συμβάσεων (Signature Bonus) 2.800.000 ευρώ, έσοδα από σεισμικά δεδομένα βάσει συμβάσεων 409.633,98 και από λοιπές δραστηριότητες ύψους 374.960 ευρώ. Τα έσοδα της ΕΔΕΥ προήλθαν κυρίως από τον μαζικό αριθμό συμβάσεων παραχώρησης που κυρώθηκαν το 2018 από τη Βουλή καθώς και άλλες που είχαν συναφθεί στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το Κοινοβούλιο κύρωσε τέσσερις συμβάσεις παραχώρησης που είναι το θαλάσσιο «Οικόπεδο 2» δυτικά της Κέρκυρας (Total –Edison – ΕΛ.ΠΕ), τις χερσαίες περιοχές «Άρτα – Πρέβεζα» και «Βορειοδυτική Πελοπόννησος» στα ΕΛ.ΠΕ και το επίσης χερσαίο οικόπεδο «Αιτωλοακαρνανία» στην Energean Oil & Gas.

Έτσι, η ΕΔΕΥ ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους 4,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,187 εκατ ευρώ το 2017, ενώ σημειωτέον ότι στην αναμονή για κύρωση στη Βουλή βρίσκονται οι συμβάσεις παραχώρησης στις θαλάσσιες περιοχές «Ιόνιο Πέλαγος» (Repsol – ΕΛ.ΠΕ) και «Οικόπεδο 10» στον Κυπαρισιακό Κόλπο (ΕΛ.ΠΕ). Στο ελεγκτικό συνέδριο βρίσκονται οι δύο θαλάσσιες παραχωρήσεις «Δυτικά» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» (Total – ExxonMobil – ΕΛ.ΠΕ).

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Μετά από την ανακοίνωση των προαναφερόμενων εσόδων και κερδών το Δ.Σ. της ΕΔΕΥ θα προτείνει στη γενική συνέλευση του μετόχου της (δηλαδή του δημοσίου).

1. Τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης, ύψους 4.282.497,67 ευρώ, το ένα εικοστό αυτών, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, που αντιστοιχεί σε 214.124,88 ευρώ. Το ποσό των καθαρών κερδών που απομένει προς διάθεση, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, ανέρχεται σε 4.068.372,79 ευρώ.

2. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης, και συγκεκριμένα την αύξηση κατά 2 εκατ. ευρώ, από τα καθαρά κέρδη της χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το καταστατικό. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέων μετοχών, έτσι ώστε, το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., μετά την αύξηση, να ανέρχεται στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Η αύξηση σχετίζεται με την κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας  και ιδιαίτερα με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης στρατηγικών έργων της, που θα αποφέρουν σημαντικές μελλοντικές αποδόσεις, και την πιστοληπτική της ικανότητα.

Ένα από τα έργα της όπως το αιτιολογεί η ΕΔΕΥ στην ετήσια έκθεση της είναι η ψηφιακή αποθήκευση των γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων και η πρόσκτηση νέων: «Με δεδομένο, ότι η ψηφιακή αποθήκευση των σύγχρονων γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων, που παραδίδονται στην Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. από τις εντολοδόχους εταιρείες, αποτελεί στρατηγική υποδομή κομβικής σημασίας, η παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα εξυπηρετήσει μεταξύ άλλων το σκοπό αυτό, καθώς και τη χρηματοδότηση νέων έργων πρόσκτησης γεωφυσικών αλλά και γεωλογικών δεδομένων».

Οι πρώτες γεωτρήσεις

Η εταιρεία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την εποπτεία των συμβατικών υποχρεώσεων των εταιριών που έχουν αναλάβει τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, κάνει γνωστές και τις πρώτες γεωτρήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά από εκείνες και τις μοναδικές του Πρίνου που εκτελεί η Energean Oil & Gas: «Με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις των εταιρειών «Ενεργειακή» και «Ελληνικά Πετρέλαια», τα προγράμματα της παραγωγικής γεώτρησης στο μπλοκ «Κατάκολο» και της ερευνητικής γεώτρησης στο μπλοκ «Πατραϊκός» αντίστοιχα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τέλος 2019 ή στις αρχές του 2020».

Οι στόχοι της Κρήτης

Στην ετήσια έκθεση της η ΕΔΕΥ περιγράφει επίσης και τους νέους πιθανούς στόχους για φυσικό αέριο και πετρέλαιο που βρίσκονται στην Κρήτη αλλά και τις προκλήσεις για τις νέες έρευνες καθώς αυτές θα διεξαχθούν σε μεγάλα βάθη που φτάνουν μέχρι και τα 3.000 μέτρα. Η διεθνής βιομηχανία θεωρεί ότι μπορεί να βρει εμπορεύσιμους όγκους αερίου σε βάθη που υπερβαίνουν τα 3.000 μέτρα και να τους παραγάγει επικερδώς.

«Οι πιθανότητες να βρεθεί επίσης αργό είναι μεγάλες, ενώ στο παρελθόν αναμέναμε μόνο αέριο και όχι αργό σε τέτοια βάθη. Μια ανακάλυψη 500 εκατομμυρίων βαρελιών (ισοδύναμων) θα δικαιολογούσε εμπορικές εξελίξεις», σημειώνει η ΕΔΕΥ και συνεχίζει:

«Στα βαθιά νερά της Ελλάδας, όπως είναι για παράδειγμα η περιοχή δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, οι πιθανοί στόχοι βρίσκονται σε πετρώματα θαμμένα βαθιά κάτω από τον βυθό της θάλασσας, ενώ τα θαλάσσια βάθη ξεπερνούν κατά πολύ τα 1.500 μέτρα. Ο μέσος όρος βάθους νερού σε αυτές τις περιοχές ξεπερνάει τα 2.500 μέτρα και σε πολλές περιπτώσεις είναι γύρω στα 3.500 μέτρα». Και τοποθετεί χρονικά τις γεωτρήσεις: «Ας μην ξεχνάμε ότι οι ερευνητικές εργασίες της πρώτης φάσης διαρκούν 3 χρόνια, πράγμα που θα μας φέρει κοντά σε αποφάσεις για προγραμματισμό γεωτρήσεων μετά το 2022».

Η βαρύτητα των Total και ExxonMobil

Η ΕΔΕΥ υπογραμμίζει ακόμη τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχουν οι Total και ExxonMobil για τέτοιες έρευνες:

«Είναι εμφανές ότι οι πετρελαϊκές κοινοπραξίες που ενδιαφέρονται για τα πιθανά ελληνικά κοιτάσματα πρωτοστατούν σε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, έχουν ξεπεραστεί οι τεχνολογικοί περιορισμοί εξερεύνησης πετρελαϊκών κοιτασμάτων σε πετρώματα που βρίσκονται θαμμένα κάτω από πολύ βαθιά υδάτινα περιβάλλοντα», λέει και φέρνει και τα ακόλουθα παραδείγματα:

«Πρόσφατα, η βιομηχανία έχει επιδείξει, ανά την υδρόγειο, σημαντικό ενδιαφέρον το οποίο οδήγησε μεταξύ άλλων στις ανακαλύψεις της Ανατολικής Μεσόγειου (Ζορ, Λεβιάθαν, Ταμάρ, Αφροδίτη, Καλυψώ) και Μαύρης Θάλασσας (Νέπτουν) και περισσότερο από πριν, κοινοπραξίες εταιρειών μοιράζονται το επενδυτικό βάρος για εξερεύνηση και το κόστος της ανάπτυξης των κοιτασμάτων, όπως στην περίπτωση των κοινοπραξιών στην Ελλάδα».

Πηγή: euro2day.gr

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather