Μητρώο συμβούλων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δημιουργείται στην Κρήτη

Μητρώο συμβούλων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δημιουργείται στην Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης, υλοποιεί μια πρωτοβουλία δημιουργίας Μητρώου Συμβούλων (Μεντόρων – MENTORS-MENTORING) στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην Κρήτη και καλεί μέντορες -με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία- να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους στη καθοδήγηση και υποστήριξη διοικητικών στελεχών από επιχειρήσεις και οργανισμούς της Κρήτης που επιθυμούν να αναπτύξουν σχέδια βιωσιμότητας εταιρικής υπευθυνότητας.

Τα επιθυμητά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι Μέντορες ΕΚΕ συνοψίζονται στα εξής:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση κλάδου διοίκησης και οικονομίας, ή διπλωματούχοι πολυτεχνικών σχολών.
 • Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια τεκμηριωμένης επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε κάποια από τα παρακάτω εργασιακά αντικείμενα:
  • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
  • Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας
  • Διαχείριση ζητημάτων περιβάλλοντος
  • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση προγραμμάτων EKE
  • Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις
  • Συμβουλευτική – Καθοδήγηση / Consulting – Coaching
 • Εμπειρία σε τουλάχιστον δυο (2) δράσεις ΕΚΕ σε επιχείρηση που συμμετέχουν ως μέτοχοι ή εργαζόμενοι ή συνεργάτες.
 • Να δραστηριοποιούνται γεωγραφικά κυρίως στην Περιφέρεια Κρήτης
 • Να διαθέτουν γνώσεις / ικανότητες / δεξιότητες επικοινωνίας

Οι μέντορες που θα καταγραφούν στο Μητρώο Μεντόρων θα λάβουν ολιγόωρη εκπαίδευση από εμπειρογνώμονες και προσκεκλημένους Μέντορες της ΕΚΕ, ενώ ταυτόχρονα θα έρθουν σε επαφή και θα έχουν την ευκαιρία να καθοδηγήσουν επιχειρήσεις και φορείς του νησιού στο Θερινό Σχολείο (summer school) του έργου ROAD CSR, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 24-28 Αυγούστου 2020 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι Μέντορες ΕΚΕ, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από το σύνολο των δράσεων του προγράμματος, καλούνται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του προγράμματος http://ris3.crete.gov.gr/eke/ και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους πατώντας στο σύνδεσμο https://forms.gle/LRuHSpgg2qPva5uQ6

Η προθεσμία για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Μητρώο Μεντόρων ΕΚΕ είναι η 31/7/2020.

Η πρωτοβουλία δημιουργίας Μητρώου Μεντόρων, εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Έργο του Interreg Europe με τίτλο «Road-CSR: – «Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Το ROAD-CSR αφορά στην εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ως ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποσκοπεί στη δημιουργία οδικού χάρτη για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις εθνικές και περιφερειακές νομοθεσίες, καθώς και στη δημιουργία εθνικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα έργου στην Περιφέρεια Κρήτης:  Κατερίνα Βλασάκη avlasaki@crete.gov.gr, Κατερίνα Ρουσάκη krousaki@crete.gov.gr , Χρήστος Μπίλιος cbilios@crete.gov.gr

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather