Μέχρι τις 27 Μαρτίου οι αιτήσεις για φύτευση νέων αμπελιών

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώθηκε ότι η διαδικασία των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2018 (έγγραφο 933/30742/27-02-2018 ΥΠ.Α.Α.Τ.) συνεχίζεται έως την 27η Μαρτίου 2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή σελίδα του ΥΠ.Α.ΑΤ. (www.minagric.gr/ψηφιακές υπηρεσίες/αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου ή e-services.minagric.gr).

Συνολικά θα διανεμηθούν περίπου 6000 στρέμματα τα οποία αντιστοιχούν στο 1% των εκτάσεων που  καλλιεργούνται με οινάμπελα στην Ελλάδα.  Η διαδικασία παραμένει η ίδια σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμό 609/16822/14-02-2017 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 600Β) και την υπ αριθμό 1541/49475/5/5/2017 εγκύκλιο ΥΠ.Α.Α.Τ (ΑΔΑ:7ΦΟΠ4653ΠΓ-ΗΞΛ) που αφορά λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω Υπουργικής απόφασης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται σε ένα (1) στρέμμα.

Κριτήρια Προτεραιότητας για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης :

·      Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά οινοποιήσιμα αμπέλια.

·      Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλον στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

·      Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (ορεινές περιοχές σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων).

·      Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

·      Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων:

28213-46552  Μαρινάκης Μιχαήλ / 28213-46553  Λυμπινάκης Γεώργιος

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση