Μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους στον ΟΑΚ

Μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους στον ΟΑΚ

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ανακοινώθηκε ότι για την αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών παροχής ύδατος στην Κρήτη και σε εναρμόνιση με τις οδηγίες αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης έχουν ληφθεί τα κάτωθι μέτρα:

  1. Οι συναλλαγές με τρίτους, πλην αυτών της καταβολής οφειλών σε Ταμεία, θα γίνονται μόνο μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (https://oakae.gr/epikoinonia/). Εφόσον πρόκειται για συναλλαγές οι οποίες απαιτούν υποχρεωτικά φυσική παρουσία αυτές δύνανται να πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν συνεννόησης (με τα προαναφερόμενα μέσα) με το Δ/ντη της αρμόδιας Υπηρεσίας.
  2. Οι συναλλαγές καταβολής οφειλών πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης ενώ εφόσον πρέπει να πραγματοποιούνται στα Ταμεία αυτό θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που έχουν τεθεί τόσο για τον αριθμό των παρευρισκομένων όσο και για την απόσταση μεταξύ αυτών.
  3. Η κατάθεση εγγράφων στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Εάν κάποιο έγγραφο δεν διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, θα κατατίθεται σε ειδική θυρίδα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου για να πρωτοκολληθεί, χωρίς φυσική αλληλεπίδραση με τον αρμόδιο υπάλληλο.
  4. Η εξυπηρέτηση προμηθευτών και ταχυμεταφορέων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω θυρίδων, χωρίς φυσική αλληλεπίδραση με το προσωπικό του Οργανισμού.

Ο ΟΑΚ Α.Ε. θέτει άμεσα σε εφαρμογή Προληπτικό Σχέδιο Εξασφάλισης Αδιάλειπτης Λειτουργίας των υποδομών παροχής ύδατος που διαχειρίζεται.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather