Λογαριασμοί ΔΕΗ: Πάγωμα του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων για το επόμενο εξάμηνο

Λογαριασμοί ΔΕΗ: Πάγωμα του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων για το επόμενο εξάμηνο

«Πάγωμα» του ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) για το επόμενο εξάμηνο αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εκτιμώντας ότι ο λογαριασμός χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον οποίο χρηματοδοτεί το σχετικό τέλος στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, είναι πλεονασματικός, οπότε δεν συντρέχουν λόγοι αναπροσαρμογής του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απόφαση της Αρχής, ο ειδικός λογαριασμός των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αναμένεται να έχει στο τέλος του 2018 σωρευτικό απολογιστικό πλεόνασμα ύψους 237,22 εκ. ευρώ και συνεπώς η ρευστότητά του είναι εξασφαλισμένη.

Επιπλέον, αναμένονται πρόσθετα έσοδα 81,45 εκατ. ευρώ από την ολοκλήρωση της οριστικής εκκαθάρισης του ΕΤΜΕΑΡ 2014 και εκκρεμεί η εκκαθάριση των ετών 2012, 2013 και 2016 που επίσης μπορεί να αποφέρουν πρόσθετα έσοδα.

Η ΡΑΕ επισημαίνει επίσης, ότι «οι έντονες και αιφνιδιαστικές διακυμάνσεις των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ επιφέρουν σημαντική και πολυδιάστατη οικονομική επιβάρυνση σε όλους τους τελικούς καταναλωτές και κατ’ επέκταση και στη ρευστότητα της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η αποφυγή της έκθεσης των καταναλωτών σε μειώσεις των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, όταν ιδίως διαφαίνεται το ενδεχόμενο οι μειώσεις αυτές να μην έχουν οριστικό χαρακτήρα, είναι ουσιώδους σημασίας για τη διατήρηση της ομαλότητας των πληρωμών και της ευστάθειας των συναλλαγών».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση