Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκλογές. 12,5 εκατ. ευρώ για κάλπες δαπανά το ΥπΕΣ

Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις εκλογές. 12,5 εκατ. ευρώ για κάλπες δαπανά το ΥπΕΣ

Ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των προβλεπόμενων βουλευτικών εκλογών εντός του 2019 το υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει στην προμήθεια καλπών.

Συγκεκριμένα ζητούνται 106.000 κάλπες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προβλέπεται δυνατότητα προσαύξησης της ποσότητας έως 40%.

Οι κάλπες θα πρέπει να παραδοθούν από την 1η μέχρι την 20ή Απριλίου και το κόστος ανέρχεται στα 12.500.000 ευρώ με τον ΦΠΑ – συν 5.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για προσαύξηση της ποσότητας έως 40%.

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει έγγραφο με δεκαετή (10) εγγύηση για το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας των καλπών, όπου θα εξασφαλίζεται η αντοχή της κάλπης σε μακροχρόνια χρήση.

Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 25.000 ευρώ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα μήνα μετά τη λήξη της ισχύος των προσφορών, η οποία θα επιστραφεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι το μεσημέρι της 23ης Ιανουαρίου.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση