Καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες του Χανιώτη υφυπουργού Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη

Καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες του Χανιώτη υφυπουργού Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη

Ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες με τις υπ. αριθμ. 6631/Υ1 και 6632/Υ1 ΚΥΑ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, στην υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, και στον υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη.

Αναλυτικότερα:

Η ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Στην υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, ανατίθεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων: Της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των οργανικών μονάδων που εντάσσονται σε αυτή.

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται:

α) Oι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες.

β) H πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων.

γ) H έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα.

δ) H πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

ε) H υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

στ) H εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (ε) και (στ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό. Εξαιρούνται και παραμένουν στην Υπουργό οι εξής αρμοδιότητες:

α) H νομοθετική πρωτοβουλία,

β) H αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

γ) O διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων,

δ) O διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη του Βασιλείου, ανατίθεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των οργανικών μονάδων που εντάσσονται σε αυτή.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες.

β) Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων.

γ) Η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα.

δ) Η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

ε) Η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

στ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (ε) και (στ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Εξαιρούνται και παραμένουν στην Υπουργό οι εξής αρμοδιότητες:

α) Η νομοθετική πρωτοβουλία.

β) Η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ) Ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

δ) Ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather