Η Περιφέρεια, στο 6ο συνέδριο για την διαχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων

Η Περιφέρεια, στο 6ο συνέδριο για την διαχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων

Στο 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο CRETE 2018 στα Χανιά συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης. Το συνέδριο, που είχε ως αντικείμενο τη Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, διοργανώνεται κάθε δύο έτη από το Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, το Πολυτεχνείο του Αμβούργου, το International Waste Working Group (IWWG) και το Πανεπιστήμιο Tsinghua της Κίνας. Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ερευνητές και ομιλητές από διάφορες χώρες του κόσμου, σε μια προσπάθεια διάδοσης της έρευνας και σύνδεσής της όχι μόνο με τις εταιρίες, αλλά και τους δημόσιους φορείς.


Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο συνέδριο με το άρθρο «Promoting nanotechnology and other innovative technologies for remediation of contaminated soil and water in the region of Crete”, παρουσιάζοντας την πορεία και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου «ΤΑΝΙΑ – TreAting contamination through NanoremedIAtion – Αντιμετώπιση Ρύπανσης μέσω Νανοαποκατάστασης» το οποίο υλοποιεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Europe. Το έργο έχει σαν στόχο την ενίσχυση της τεχνολογίας της νανοαποκατάστασης και άλλων νέων καινοτόμων τεχνολογιών, για την απορρύπανση εδάφους και νερού, ως εναλλακτική μέθοδο αποκατάστασης αντί των συμβατικών in-situ μεθόδων από συγκεκριμένους ρύπους.


Το έργο TANIA θεωρείται από την Περιφέρεια Κρήτης ως μια ευκαιρία να συνδέσει το υψηλό επίπεδο επιστημονικής έρευνας των ιδρυμάτων του νησιού με τη δυνατότητα εφαρμογής νέων καινοτόμων τεχνικών για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων. Βασικό παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση του έργου αποτελεί η ομάδα των ενδιαφερομένων φορέων της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία αποτελείται από δημόσιες αρχές (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ΔΕΔΙΣΑ, ΔΕΗ), εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα (ΙΤΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ, ΕΛΚΕΘΕ), τεχνικές εταιρείες κλπ, καλύπτοντας όλους τους τομείς ενδιαφέροντος και συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή υλοποίηση του έργου.


Στο συνέδριο εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν η Κατερίνα Βαβαδάκη συντονίστρια του έργου και στέλεχος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης που υλοποιεί το έργο και τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης Δήμητρα Πετράκη, Άρης Στρατάκης, Δήμητρα Δαφνομήλη.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση