Η Περιφέρεια σε ρόλο συντονιστή στα προγράμματα που αφορούν παράκτιο τουρισμό και θαλάσσια επιτήρηση

Η Περιφέρεια σε ρόλο συντονιστή στα προγράμματα που αφορούν παράκτιο τουρισμό και θαλάσσια επιτήρηση

Σε ολόκληρη τη Μεσόγειο υλοποιούνται ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις που εντάσσονται στο μεγάλο κοινοτικό πρόγραμμα με την ονομασία «Μεσογειακό Ιντερεγκ» (Interreg MED Programme).
Για να εξεταστεί η πορεία όλων των δράσεων και των επιμέρους προγραμμάτων συνεργασίας, έχει δημιουργηθεί ένα επιπλέον πρόγραμμα που παρακολουθεί την εξέλιξή των υπολοίπων.
Πρόκειται για το «Πανόραμα» των έργων του μεσογειακού Ιντερεγκ (PANORAMED -Interreg MED Programme) για το οποίο την ευθύνη έχει η Περιφέρεια Κρήτης.
Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Κρήτης είναι αρμόδια για την ανάπτυξη συνεργειών και τη δικτύωση των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών, Ευρωπαϊκών Δικτύων και Πρωτοβουλιών στην περιοχή της Μεσογείου, σε ό,τι αφορά στον παράκτιο τουρισμό και στην Επιτήρηση-Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε πρόσφατα τριήμερη Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου PANORAMED -Interreg MED Programme, στο Παρίσι της Γαλλίας (25-27 Σεπτεμβρίου).

Η τριήμερη συνάντηση, περιελάμβανε Συνεδριάσεις των Θεματικών Ομάδων για τον Παράκτιο-Θαλάσσιο Τουρισμό και την Θαλάσσια Επιτήρηση, καθώς και Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπογραμμίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες εταίρους από 12 Μεσογειακές χώρες, η σπουδαιότητα του έργου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της συζήτησης τεχνικών θεμάτων υλοποίησης του έργου.
Από την Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε η Σοφία Γιαλαμά, συνεργάτιδα της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων. Από την Ελλάδα, συμμετέχει ακόμα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης που αποτελεί τον Εθνικό μας Συντονιστή. Τo PANORAMED υλοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης, μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση