Η Περιφέρεια Κρήτης στο Ιάσιο της Ρουμανίας στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνάντησης του Ευρωπαϊκού έργου iWATERMAP

Η Περιφέρεια Κρήτης στο Ιάσιο της Ρουμανίας στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνάντησης του Ευρωπαϊκού έργου iWATERMAP

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην τρίτη προγραμματισμένη διαπεριφερειακή συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου iWATERMAP: Water Technology Innovation Roadmaps – Οδικoί Χάρτες Καινοτομίας στην Τεχνολογία Ύδατος, καθώς και  στο συνέδριο «Week of Innovation regions in Europe» (WIREX 2019) που πραγματοποιήθηκαν στο  Ιάσιο της Ρουμανίας  στις 25-28  Ιουνίου 2019.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης, οι εταίροι του προγράμματος παρουσίασαν τα σημεία παρέμβασης στον τομέα της τεχνολογίας του νερού που αξιολογήθηκαν ως σημαντικά για την υλοποίηση του προγράμματος βάσει των τοπικών τους ιδιαιτεροτήτων. Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε προτεινόμενες δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης/κατάρτισης σε όλο το εκπαιδευτικό φάσμα, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης. Επίσης συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των επαφών μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιων οργανισμών και ερευνητικών ιδρυμάτων, αναφορικά με την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και προϊόντων σε σχέση με το νερό, που δρομολογήθηκαν μετά και την δεύτερη συνάντηση των ενδιαφερομένων τοπικών φορέων  που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

Την δεύτερη και τρίτη ημέρα, στο πλαίσιο του συνεδρίου καινοτομίας 2019 που διοργάνωσε η Ρουμανία ως προεδεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου  “Grigore T. Popa” καθώς και στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού της πόλεως του Ιασίου, όπου παρουσιάστηκαν καινοτόμες δράσεις των ανωτέρω φορέων.

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό «Palace of Culture»  παρουσιάστηκαν επίσης ποικίλα θέματα καινοτομίας όπως για παράδειγμα «Από την περιφερειακή αριστεία στις Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας», «Έρευνα και καινοτομία για τον οικονομικό μετασχηματισμό», «Εκπαίδευση για την καινοτομία» κλπ.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο οικονομικός διαχειριστής του έργου Μανώλης Μεθυμάκης, υπάλληλος  Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του έργου, Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος, υπάλληλος του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather