Η Περιφέρεια Κρήτης σε πολιτική συζήτηση για το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης

Η Περιφέρεια Κρήτης σε πολιτική συζήτηση για το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης

Στη διαδικτυακή Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CPMR (του δραστήριου Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Παράκτιων, Παραθαλάσσιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών της Ευρώπης) συμμετείχε ο Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης επί Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων,εκπροσωπώντας την Κρήτη και την Ελλάδα.

Η διαδικτυακή συνεδρίαση ήταν η πρώτη ευρεία διεθνής συνεδρίαση της CRPM την περίοδο εξάπλωσης του κορωνοϊού και συγκέντρωσε 117 συμμετοχές από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με ταυτόχρονη μετάφραση σε πέντε γλώσσες.

Στη συνεδρίαση επικράτησε η συζήτηση για τη νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας :«Next Generation EU”, το οποίο θα κινητοποιήσει επιπλέον 750 δις ευρώ.Τα συγκεκριμένα κονδύλια θα διοχετευτούν μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως του Μηχανισμού Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας & του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης αλλά και νέων προγραμμάτων όπως τα REACTEU & EU4Health. Παράλληλα θα ενισχυθούν ήδη υπάρχοντα προγράμματα όπως τα Horizon Europe & Invest EU.Επίσης, το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός επιπλέον μέσου 50 δισ. Ευρώ (REACT-EU) για να στηριχθούν οι περιοχές που επλήγησαν καθώς και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας & Αλιείας και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Στο πλαίσιο αυτό η CPMR προχώρησε σε Πολιτική Δήλωση για το Σχέδιο Ανάκαμψης με την οποία:

  • Υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για έναν αναθεωρημένο προϋπολογισμό 2021-2027 & το νέο μέσο ανάκαμψης Next Generation EU.
  • Υποστηρίζει τις αρχές του σχεδίου ανάκαμψης για δίκαιη & χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη με επενδύσεις που στοχεύουν στη δίκαιη και «πράσινη» μετάβαση.
  • Αναμένει από τις Περιφέρειες να συμμετάσχουν στον εντοπισμό επενδύσεων που θα στηριχθούν από τον Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας-Recovery & Resilience Facility.
  • Υποστηρίζει το γεγονός ότι ένα ποσοστό του μέσου ανάκαμψης θα διοχετευθεί μέσω υφιστάμενων προγραμμάτων και ιδιαίτερα της Πολιτικής Συνοχής και των επιπρόσθετων 50 δις € του REACT EU.
  • Εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το σημαντικό περιθώριο που θα έχουν τα κράτη μέλη έναντι των Περιφερειών όσον αφορά τον προγραμματισμό και την κατανομή χρηματοδότησης του REACT EU.
  • Προτρέπει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα μέσο ανάκαμψης και έναν αναθεωρημένο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021-2027 στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις 19 Ιουνίου.

 

Ο Γιώργος Αλεξάκης ως Αντιπρόεδρος τηςCPMRαρμόδιος επί Θαλάσσιων Θεμάτων ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις επιδράσεις του κορωνοϊού για την Αλιεία, την επιστολή του στον αρμόδιο Επίτροπο της Κομμισιόν V. Sinkevičiusκαι τη διαδικτυακή συνάντηση των παραθαλάσσιων Περιφερειών που πλήττονται από τον κορωνοϊό.

Η επόμενη Γενική Συνέλευση της CRPMέχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη τον ερχόμενο Οκτώβριο 2020. Δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας Covid-19 που θα επικρατούν τότε, θα κριθεί και η φυσική ή ηλεκτρονική υλοποίηση της.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather