Η Κρήτη, πρότυπη Ευρωπαϊκή περιφέρεια για την προστασία και αξιοποίηση των περιοχών Natura

Η Κρήτη, πρότυπη Ευρωπαϊκή περιφέρεια για την προστασία και αξιοποίηση των περιοχών Natura

Σημαντική δραστηριότητα αναπτύσσει η Περιφέρεια Κρήτης την τελευταία δεκαετία για την ανάδειξη των Προστατευόμενων Περιοχών της και την προστασία της μοναδικής της Βιοποικιλότητας, μαζί με τα Ερευνητικά – Ακαδημαϊκά Κέντρα του νησιού. Σε συνεργασία με τοπικούς φορείς αλλά και τους ίδιους τους πολίτες, ευαισθητοποιεί, ενημερώνει, οργανώνει δράσεις και έργα προστασίας, αναδεικνύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του νησιού σε ό,τι αφορά στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, την ορθή διαχείριση και προστασία των μοναδικών ενδημικών ειδών σε στεριά και θάλασσα.

;Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας η θέσπιση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Natura 2000 και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Βιοποικιλότητας, επισημαίνει τη σπουδαιότητα όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Στρατηγικών, αλλά και σε ό,τι αφορά: α) στις Περιφερειακές Πολιτικές για την τοπικά ορθή διαχείριση των περιοχών αυτών αλλά και β) στη Διαπεριφερειακή Συνεργασία στη Μεσόγειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς το περιβάλλον, η φύση, το τοπίο, η βιοποικιλότητα αποτελούν κοινά αγαθά και κοινό πεδίο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων αλλά και των επιπτώσεών τους.

Τα δεδομένα αυτά βρίσκουν την Κρήτη ήδη σε ενεργό ρόλο σε τοπικό και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Με τον συντονισμό του Γιώργου Αλεξάκη – Αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών – Διεθνών Θεμάτων, υποβλήθηκαν και σήμερα υλοποιούνται με επιτυχία 4 ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (PANACEA, IMPRECO, LIFE IP NATURA, DESTI-MED), που αφορούν τόσο σε θέματα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, όσο και σε τοπικές δράσεις ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, των πολιτών, των επισκεπτών. Εξάλλου, σημαντικές δράσεις ανάδειξης της μοναδικής “κρητικής” βιοποικιλότητας έχουν ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Η Κρήτη, αποτελεί για το Ευρωπαϊκό Διήμερο NATURA και Βιοποικιλότητα ένα νησί – παράδειγμα για τη διαφύλαξη της φυσικής μας κληρονομιάς, την  προστασία του φυσικού πλούτου και πόρων της χώρας. Στην μετα-εποχή της πανδημίας COVID-19  και της αναθεώρησης Ευρωπαϊκών και Παγκοσμίων Πλαισίων Πολιτικής  (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ), η αξία των εννοιών αυτών αποκτά εξέχουσα σημασία.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather