Ευτύχης Δαμιανάκης: Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες Πολιτικής Προστασίας της δημοτικής αρχής

Ευτύχης Δαμιανάκης: Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες Πολιτικής Προστασίας της δημοτικής αρχής

Τέσσερις βασικές προτεραιότητες που είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων και οι οποίες συνοψίζονται στο τρίπτυχο «Πρόληψη – Ετοιμότητα – Αντιμετώπιση» κατέθεσε σήμερα δημόσια η Δημοτική Κίνηση «Χανιά – Κοιτάμε μπροστά», με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Ευτύχη Δαμιανάκη.

Στην ανακοίνωσή της, η Δημοτική Κίνηση αναφέρει τα εξής:

«Οι βιβλικές καταστροφές που προκάλεσαν στο Νομό μας οι θεομηνίες του Φεβρουαρίου, με εντονότερες εκείνες στις 14-15 και 24-25 του μήνα, χτύπησαν ένα ισχυρό «καμπανάκι» σε όλους. Στην Κυβέρνηση, στις Αυτοδιοικητικές Αρχές, τις δυνάμεις της Αστυνομίας, τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και σε όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους φορείς. Ταυτόχρονα, όμως, χτύπησε ένα «καμπανάκι» κινδύνου και για όλους τους πολίτες, όλους εμάς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο.

Οι συνέπειες της θεομηνίας είναι πρωτοφανείς. Ο Νομός μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Γεφύρια κατεστραμμένα, δρόμοι ανοιγμένοι στα δύο, απίστευτες κατολισθήσεις, πλημμύρες, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης στα όριά τους, συνθέτουν ένα τοπίο δραματικό.

Τόσο η Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, Δήμαρχοι και Δημοτικές Υπηρεσίες, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και πολλοί άλλοι αρμόδιοι, αλλά και οι πολίτες, έδωσαν μια άνιση «μάχη» με το «τέρας» της θεομηνίας.

Πρώτο μέλημα και ορθώς ήταν να μη θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος χάθηκε στον Αποκόρωνα.

Η σφοδρότητα των φαινομένων δεν ήταν, όπως αποδείχθηκε, αντιμετωπίσιμη. Ο βομβαρδισμένος Νομός μας πρέπει τώρα να ανοικοδομηθεί. Και οφείλουμε όλοι, Αρχές, φορείς και πολίτες, να παλέψουμε γι’ αυτό.

Η ανοικοδόμηση είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Δεν είναι μόνο θέμα πιστώσεων, είναι κυρίως θέμα σχεδιασμού των δράσεων, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, ταχύτητας διαδικασιών χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και το κυριότερο οι όποιες παρεμβάσεις να γίνουν στη βάση ολοκληρωμένων και άρτια επιστημονικά τεκμηριωμένων μελετών.

Οι καταστροφές του οδικού δικτύου, τόσο στον ΒΟΑΚ, όσο και σε δημοτικά και επαρχιακά οδικά δίκτυα, ανέδειξαν το σοβαρότατο θέμα που σχετίζεται με την ποιότητα κατασκευής τους.

Είναι ευκαιρία να υπάρξουν πρωτοβουλίες και να υπάρξουν καθοριστικές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την εποπτεία και τον έλεγχο κατασκευής τους, την αρτιότητα της εκτέλεσής τους και κυρίως την παραλαβή τους από τις αρμόδιες αναθέτουσες Αρχές.

Σε ό,τι αφορά τον δικό μας Δήμο, τον Δήμο Χανίων: Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι Δήμοι έχουν θεσμική υποχρέωση σχεδιασμού για περιπτώσεις κινδύνων, από τους οποίους απειλούνται οι ίδιοι ως Οργανισμοί, αλλά και οι πολίτες τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε Δήμος οφείλει να σχεδιάζει μέτρα και δράσεις που θα καλύπτουν όλα τα σταδία εκδήλωσης ενός έκτακτου γεγονότος, δηλαδή:

Α. Το στάδιο πριν από την εκδήλωση του κινδύνου, όπου οι δράσεις αφορούν στην προετοιμασία και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του Δήμου.

Β. Το στάδιο κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το έκτακτο συμβάν, όπου οι δράσεις αφορούν στην αποτελεσματική και άμεση απόκριση, στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα) και στην αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Γ. Το στάδιο μετά την εκδήλωση της καταστροφής, όπου οι σχεδιαζόμενες δράσεις αφορούν στη βραχεία αντιμετώπιση – αποκατάσταση των επιπτώσεων και στη διαχείριση των συνεπειών καθώς και την αξιολόγηση της απόκρισης του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι για τη Δημοτική μας Κίνηση «Χανιά – Κοιτάμε μπροστά» το θέμα της Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα πολιτικής, προτάσσουμε 4 βασικές προτεραιότητες, που θεωρούμε αναγκαίο να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων και οι οποίες συνοψίζονται στο τρίπτυχο «Πρόληψη – Ετοιμότητα – Αντιμετώπιση».

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: Η αναγνώριση και η εκτίμηση των κινδύνων στα διοικητικά όρια του Δήμου. Για τον σκοπό αυτό θα προχωρήσουμε, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και τα αρμόδια Επιμελητήρια (ΤΕΕ / ΤΔΚ, ΓΕΩΤΕΕ), στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, καταγράφοντας ενδελεχώς τους κινδύνους που απειλούν τον Δήμο και προσδιορίζοντας σαφώς την οργάνωση, τη διαχείριση των πόρων και των ρόλων, σε όλα τα στάδια της έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, θα συντάξουμε (ή θα επικαιροποιήσουμε, όπου είναι αναγκαίο) μνημόνια ενεργειών για όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου (όπως σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, κ.λπ.) για την περιοχή του Δήμου Χανίων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: Ο τακτικός – περιοδικός έλεγχος, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, επί ρεμάτων, οδικού δικτύου, κοινόχρηστων χώρων και άλλων σημείων, τα οποία μπορεί να καταστούν επικίνδυνα σε περίπτωση φυσικών και άλλων καταστροφών και σύνταξη – ανάθεση όλων των αναγκαίων τεχνικών μελετών για την άρση της επικινδυνότητας των σημείων αυτών.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: Η επαρκής στελέχωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού του Δήμου Χανίων -το οποίο σήμερα λειτουργεί με ελλιπή στελέχωση- με επιστημονικό προσωπικό (μέσω αποσπάσεων από άλλες Υπηρεσίες του Δήμου) και η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητάς του με τα αναγκαία τεχνικά / μηχανικά μέσα και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, εφοδίων και υλικών που χρειάζεται για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης του Δήμου Χανίων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Η τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου μας. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιάσουμε και θα χρηματοδοτήσουμε ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και ταυτόχρονα θα μεριμνήσουμε για την παροχή σύγχρονου εξοπλισμού και τεχνικών μέσων στις εθελοντικές οργανώσεις, προχωρώντας, ταυτόχρονα, στη δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και στην καθιέρωση Κάρτας Εθελοντή με στοιχεία εκπαίδευσης και ώρες.

Η οργάνωση μιας σύγχρονης, δομημένης και άρτια στελεχωμένης Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Θα επενδύσουμε πόρους και πιστώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Καθένας μας καταλαβαίνει γιατί είναι απόλυτα αναγκαίο».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather