Ευρωπαϊκό πρόγραμμα καινοτομίας στην τεχνολογία νερού με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα καινοτομίας στην τεχνολογία νερού με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο νέο Ευρωπαϊκό iWaterMap: Water Technology Innovation Roadmaps- Οδικoί Χάρτες Καινοτομίας στην Τεχνολογία Ύδατος, του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg Europe. To πρόγραμμα iWATERMAP εστιάζει στην ανάπτυξη στρατηγικών στον τομέα της τεχνολογίας των υδάτων, επιδιώκοντας ειδικότερα την δημιουργία κρίσιμης μάζας στον τομέα των συστημάτων καινοτομίας που αφορούν όλο το εύρος της διαχείρισης νερού (αποδοτικότητα υδάτινων πόρων, χρήση σε άλλους βιομηχανικούς τομείς, ανάκτηση πόρων από λύματα, επεξεργασία λυμάτων, αφαλάτωση κ.λ.π.). Η προσέγγιση αυτή, προϋποθέτει τον εντοπισμό και την ανάδειξη των καθοριστικών παραγόντων στη διαμόρφωση των οικοσυστημάτων καινοτομίας, όπως η ακαδημαϊκή και επιχειρηματική συνεργασία, η διασυνοριακή συνεργασία, η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και τα διαπεριφερειακά δίκτυα. Η μεθοδολογική ενδυνάμωση των αναδυόμενων συνεργειών, διευκολύνοντας την ροή της πληροφορίας, την πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό, νέες τεχνολογίες και χρηματοδοτικά εργαλεία, θα εξασφαλίσει σταθερή και αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα του νερού.

Στην υλοποίηση του έργου, που θα διαρκέσει 5 έτη (έναρξη 1-6-2018), θα συμμετέχουν οι εξής τακτικοί εταίροι:

  1. Wetsus, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για τη Βιώσιμη Τεχνολογία Ύδατος – Ολλανδία (Επικεφαλής Εταίρος)
  2. Προβηγκία Fryslan , Ολλανδία
  3. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Ρίγας, Λετονία
  4. Περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα
  5. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΒΑ Ρουμανίας
  6. Cluster Αγροδιατροφής και Καλλιεργειών Περιφέρειας Murcia, Ισπανία
  7. Πανεπιστήμιο Μίνχο, Πορτογαλία
  8. CREA Hydro&Energy, z.s. Σύμπλεγμα εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων Τσεχία
  9. Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Λετονίας

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου που πραγματοποιήθηκε στο Leeuwarden της Ολλανδίας από 25-27 Σεπτεμβρίου 2018.  Στην συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τεχνολογίας Νερού, παρουσιάσθηκαν από τους συμμετέχοντες οι δραστηριότητες και η στρατηγική τους, προς την ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας στην τεχνολογία νερού, δόθηκε ανατροφοδότηση στην αυτοαξιολόγησή τους σχετικά με το υφιστάμενο δυναμικό και τις προκλήσεις και ο επικεφαλής Εταίρος προέβη σε θεωρητική θεμελίωση του μοντέλου ανάπτυξης κρίσιμης μάζας για την ενίσχυση των συνεργειών καινοτομίας. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε καινοτόμες δραστηριότητες στην τεχνολογία του νερού, στα πεδία της ενέργειας, της υγείας, της έρευνας και της αγροτικής παραγωγής. Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, στη συνάντηση, συμμετείχε το στελέχος της Περιφέρειας Κρήτης, Λίλα Καραλή (akarali@crete.gov.gr).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση