Εργασίες αναβάθμισης του κεντρικού συστήματος του δημοτικού πάρκινγκ της Περίδου

Εργασίες αναβάθμισης του κεντρικού συστήματος του δημοτικού πάρκινγκ της Περίδου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του κεντρικού συστήματος της Δημοτικής Επιχείρησης Πάρκινγκ ΚΥΔΩΝ Α.Ε, οι οποίες διεξήχθησαν από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος σε συνεργασία με το εργαστήριο αυτοματισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Συγκεκριμένα οι εργασίες αναβάθμισης περιελάμβαναν τα εξής:

  • Εγκατάσταση Server και mirror server για εξασφάλιση της μη απώλειας δεδομένων.

  • Αναβάθμιση συσκευών και Λογισμικού για τα Τερματικά εισόδου και για τα Τερματικού εξόδου. H αναβάθμιση παρέχει την απομακρυσμένη διαχείριση και συντήρηση των τερματικών εισόδου -εξόδου καθώς επίσης επιλύει το πρόβλημα της καθυστέρησης κατά την ταυτόχρονη είσοδο ή έξοδο πελατών.

  • Αναβάθμιση συσκευών (οθόνη, κερματοδέκτες και χαρτονομισματοδέκτες) και λογισμικού του μηχανήματος αυτόματης πληρωμής

  • Αναβάθμιση σε περιβάλλον Cloud Λογισμικού συνολικά του Κεντρικού Συστήματος

  • Επίσης έγινε παραμετροποίηση – δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών και υφίσταται πλέον εγγύηση καλής λειτουργίας για (24) μήνες και σε περίπτωση βλάβης το κόστος των ανταλλακτικών είναι δωρεάν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Parking ΚΥΔΩΝ Α.Ε., Μιχάλης Καλογριδάκης τόνισε πώς: “Από την έναρξη λειτουργίας του parking δεν είχε γίνει καμία αναβάθμιση με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα, δυσλειτουργίες και σοβαρές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση (είσοδος – πληρωμή – έξοδος) των πελατών. Μία συνολική αναβάθμιση του Κεντρικού Συστήματος Parking ΚΥΔΩΝ Δημοτική Α.Ε. ήταν αναγκαία και έχει ήδη δρομολογηθεί η αναβάθμιση αλλά και η παροχή νέων υπηρεσιών για τους χρήστες του parking.”

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του κεντρικού συστήματος αναλύθηκε ο τρόπος λειτουργίας και οι κρίσιμες παράμετροι προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών σε συνεργασία με το εργαστήριο αυτοματισμού του Πολυτεχνείο Κρήτης, για τη μετάβαση και σε πλήρως ανέπαφες συναλλαγές με τη δημιουργία κατάλληλου υποσυστήματος και σχετικής εφαρμογής / ιστοσελίδας για χρήση από κινητές συσκευές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παροχή επιπλέον δυνατοτήτων προς τους πελάτες του parking, όπως ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της τρέχουσας χρέωσης, προγράμματα επιβράβευσης/ έκπτωσης και απομακρυσμένος έλεγχος.

p1

p2

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather