Εργασίες αναβάθμισης πρασίνου και αστικού εξοπλισμού του Δήμου Πλατανιά

Εργασίες αναβάθμισης πρασίνου και αστικού εξοπλισμού του Δήμου Πλατανιά

Στο Δήμο Πλατανιά πραγματοποιήθηκαν, τις προηγούμενες ημέρες, εργασίες συντήρησης αστικού εξοπλισμού, όπως σε ιστούς Δημοτικού φωτισμού , παγκάκια, κλπ..

Επίσης έγινε καθαρισμός και διάφορες δενδροκομικές εργασίες, σε άλση, παρτέρια και σε αστικό πράσινο.

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη ο καθαρισμός μονοπατιών του Δήμου και κυρίως η συντήρηση αλλά και η αποκατάσταση τους, από φθορές και καταστροφές που είχαν υποστεί.

Στο διάστημα αυτό, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εκπονεί μελέτη αντικατάστασης του συνόλου των ιστών και φωτιστικών στο παραλιακό μέτωπο του Πύργου Ψηλονέρου και Μάλεμε, καθόσον κατά το τρέχον έτος παύουν να ισχύουν οι δεσμεύσεις που υπήρχαν για αντικατάσταση τους, λόγω του προηγούμενου χρηματοδοτικού προγράμματος, στο οποίο είχαν ενταχθεί. Στο ενδιάμεσο διάστημα η Τεχνική υπηρεσία προβαίνει, σε μερική συντήρηση τους, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, έως την αντικατάσταση τους.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather