Επτά στους 10 δηλώνουν στην εφορία έως 10.000€

Επτά στους 10 δηλώνουν στην εφορία έως 10.000€

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα ανέρχονται τα ετήσια εισοδήματα που δηλώνουν στην εφορία εκατομμύρια Έλληνες. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβλήθηκαν τη διετία 2017-2018, δείχνει ότι το 68% των φορολογουμένων δηλώνει ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, ενώ ειδικά στις περιπτώσεις των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών τα ποσοστά αυτών που δηλώνουν ετησίως μέχρι 10.000 ευρώ εκτινάσσονται στα επίπεδα του 74,5% και του 90,5%, αντίστοιχα! Ταυτόχρονα, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών καταδεικνύει ότι η συμμετοχή των συνταξιούχων και των μισθωτών στα φορολογικά βάρη εξακολουθεί να αυξάνεται.

Ακτινογραφία

Τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία αναρτήθηκαν χθες στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αφορούν στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2019 για τα εισοδήματα του έτους 2018, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα ήδη δημοσιευθέντα δεδομένα για τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2018 για τα εισοδήματα του 2017, καταδεικνύουν ειδικότερα ότι:

1 Ο αριθμός των φορολογουμένων με ετήσιο ατομικό εισόδημα χαμηλότερο των 10.000 ευρώ ανερχόταν σε 6.099.587 (68,12% του συνόλου) το 2018 (σύμφωνα τις φορολογικές δηλώσεις έτους 2019). Το 2017 (φορολογικές δηλώσεις έτους 2018) ο αριθμός των ατόμων με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ ανήλθε σε 6.085.204 (68,31% του συνόλου). Ουσιαστικά, σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες φορολογουμένους δήλωσαν στην εφορία ότι τη διετία 2017-2018 ζούσαν με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, δηλαδή με λιγότερα από 834 ευρώ το μήνα!

2 Ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών (ζευγαριών – εγγάμων ή συναψάντων σύμφωνα συμβίωσης – και αγάμων) που υπέβαλαν δήλωση εισοδήματος αυξήθηκε από 6.370.099 το 2018 (εισοδήματα έτους 2017) σε 6.469.044 το 2019 (εισοδήματα έτους 2018).

3 Το μέσο ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα κάθε νοικοκυριού μειώθηκε ελάχιστα, από 12.620,10 ευρώ το έτος 2017 σε 12.618,45 ευρώ το έτος 2018. Η μέση επιβάρυνση με φόρο εισοδήματος μειώθηκε, επίσης ελάχιστα, από 1.307,39 ευρώ για τα εισοδήματα του 2017 σε 1.306,42 ευρώ για τα εισοδήματα του 2018.

4 Η συμμετοχή των μισθωτών και των συνταξιούχων στα φορολογικά βάρη αυξήθηκε. Το 2018, έτος κατά το οποίο υποβλήθηκαν οι δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2017, οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί πλήρωσαν το 64,61% του συνολικού ποσού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το 2019 (έτος δήλωσης των εισοδημάτων του 2018) το ποσοστό συμμετοχής τους στα φορολογικά βάρη αυξήθηκε στο 64,97%.

5 Ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ δήλωσαν για το 2018:

* το 90,57% των νοικοκυριών με εισόδημα από ακίνητη περιουσία,

* το 99,46 % των νοικοκυριών με εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και άλλες κινητές αξίες,

* το 74,52% των νοικοκυριών με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,

* το 95,66 % των νοικοκυριών με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα,

* το 51,87% των νοικοκυριών με εισόδημα από μισθούς και συντάξεις.

6 Στην παγίδα των τεκμηρίων έπεσαν το 2019 1.904.507 νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά αυτά αντιστοιχούν στο 29,44% του συνόλου των 6.469.044 νοικοκυριών που υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις για το 2018. Από τα 1.904.507 νοικοκυριά που «πιάστηκαν» στο δόκανο των τεκμηρίων, 363.043 περιελάμβαναν φορολογουμένους που ήταν εισοδηματίες, 204.300 περιελάμβαναν ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, 110.645 περιελάμβαναν αγρότες, 690.653 περιελάμβαναν μισθωτούς και 535.866 περιελάμβαναν συνταξιούχους.

7 Ο συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε στα φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, αγρότες, συνταξιούχους, ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα) με βάση τις δηλώσεις που υπέβαλαν το 2019 για τα εισοδήματα του 2018 ανήλθε στα 8,4 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 123 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε με βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2018, για τα εισοδήματα του 2017.

Εισοδήματα και επιβαρύνσεις ανά κατηγορία φορολογούμενων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΑΠΌ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ

(ΔΗΛΩΘΕΝ+ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ)

METABOΛΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
2018 2017 2018/2017
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ 7.398,48 6.735,13 +9,85
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 17.623,95 17.758,76 -0,76
ΑΓΡΟΤΕΣ 11.086,60 11.247,83 -1,43
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 14.680,19 14.735,11 -0,37
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 11.546,44 11.841,40 -2,49
ΣΥΝΟΛΟ 12.618,45 12.620,10 -0,01
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ(ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
2018 2017 2018/2017
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΕΣ 963,74 840,86 +14,61
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 3.025,20 3.056,82 -1,03
ΑΓΡΟΤΕΣ 814,54 839,78 -3,01
ΜΙΣΘΩΤΟΙ 1.569,50 1.574,80 -0,34
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 796,73 836,60 -4,77
ΣΥΝΟΛΟ 1.306,42 1.307,39 -0,07

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather