Επτά δράσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για το νερό της Κρήτης

Επτά δράσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για το νερό της Κρήτης

Επτά προτάσεις για δράσεις συνολικής δαπάνης 1.100.000 € υποβάλλονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 με σκοπό την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων της Κρήτης (ΦΕΚ Β/4666/2017), το οποίο έχει εκπονηθεί με βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, γίνεται πραγματικότητα ο σχεδιασμός της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με στόχο την παρακολούθηση και προστασία των υδατικών πόρων του νησιού.

Ήδη από το 2016 η Διεύθυνση Υδάτων, με χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020, παρακολουθεί την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ενώ, σε συνεργασία με τις τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Κρήτης τους τελευταίους μήνες, προετοιμάζονται για ανάλογη χρηματοδότηση δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων.

Σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε χτες στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο, στελέχη των συναρμόδιων Υπηρεσιών του φορέα και, ειδικότερα, των Διευθύνσεων Υδάτων, Τεχνικού Ελέγχου και Οικονομικού, παρουσία της Συντονίστριας Μαρίας Κοζυράκη,  επικαιροποίησαν και κατέληξαν στις  προτάσεις οι οποίες είναι ώριμες για χρηματοδότηση από το Ε.Π. Κρήτης.

Οι προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις-έργα υποβάλλονται μέχρι τον προσεχή Μάιο στη σχετική πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας “Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης.

Ειδικότερα, μετά τη συνάντηση προέκυψε ότι:

έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη φακέλου πρότασης και έχει ενταχθεί η πράξη «Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ξηρασίας – λειψυδρίας στην περιφέρεια Κρήτης»,

έχει υποβληθεί και είναι υπό αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή η πρόταση για την «Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων νερών πηγών Αλμυρού Ηρακλείου, Αλμυρού Αγίου Νικολάου και Μαλαύρας»

έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη φακέλου και αναμένεται η υποβολή για χρηματοδότηση της δράσης «Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης για την εφαρμογή των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης»

έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές και βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη φακέλου πρότασης για τη δράση «Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης»,

ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία τριών (3) ακόμη προτάσεων για υποβολή που αφορούν:
την οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας για απολήψεις νερού ύδρευσης,
την υδρογεωλογική – διαχειριστική μελέτη για την αναρρύθμιση των καρστικών πηγών Αγυιάς, καθώς και μελέτες για τις λίμνες και τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα της Κρήτης.

Οι επτά (7) παραπάνω προτάσεις αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης λεκανών απορροής του υδατικού διαμερίσματος της Κρήτης, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί και ιεραρχηθεί από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως κρίσιμες για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδατικών πόρων.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση